Aktualności

 

Szanowni Państwo!

W związku z łagodzeniem obostrzeń Spółdzielnia wznawia przyjmowanie interesantów 

w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne umówienie terminu wizyty.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa licznych pism i wyrażanego niezadowolenia w związku z podjętą Uchwałą i dokonanymi przez Radę Nadzorczą zmianami w sposobie rozliczeń opłat eksploatacyjnych nieruchomości jednobudynkowych a konkretnie włączenia do jednej wspólnej opłaty kosztów związanych z eksploatacją wind informujemy, że nie było intencją Rady pokrzywdzenie czy niesprawiedliwe traktowanie Członków Spółdzielni (dotyczy mieszkańców segmentów budynku, które nie są wyposażone w windy jak również mieszkańców parterów segmentów z windami) lecz uporządkowanie tej sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Fakt, że dopiero teraz sprawa ta ma swój finał podyktowany jest licznymi interpretacjami prawnymi i przytoczoną poniżej linią orzecznictwa sądowego, które zobowiązują Spółdzielnię do takiego a nie innego rozliczania koszów eksploatacji wind (a konkretniej kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomości wspólnej, według udziałów w tejże). Raczej należy uznać, że poprzedni sposób obciążania opłatami za windy tylko części mieszkańców danej nieruchomości jedno-budynkowej był NIEPRAWIDŁOWY a obecne zmiany miały na celu jedynie naprawienie tego stanu rzeczy i zastosowanie się do obowiązujących zasad przewidzianych w prawie.

Pragniemy również dodać, że sprawa ta - w oczywisty sposób budząca kontrowersje, nie tylko pośród mieszkańców naszej Spółdzielni, była przedmiotem licznych interpelacji składanych do ustawodawcy, z naciskiem by w znowelizowanej wersji ustawy o własności lokali (dotyczącej w tej części członków Spółdzielni Mieszkaniowych) rozgraniczyć mieszkańców bez fizycznego dostępu do wind i wyłączyć ich z naliczanych opłat z tego tytułu. Na obecną chwilę jednak zarówno interpelacje jak i indywidualne wnioski mieszkańców pozostają bez wpływu na planowane działania legislacyjne, z czego wynika, że żadne zmiany w tym zakresie nie mogą być wprowadzone w życie.

Proponujemy w tym temacie o zapoznanie się z dotychczasową procedurą jak została podjęta przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie złożonych petycji jak również ostatnią interpretacją prawną wydaną przez Biuro Analiz Sejmowych z dnia 16 listopada 2020r. z której wynika, że zmiany w tym zakresie nie są planowane a rozliczanie kosztów eksploatacji wind w obecnym kształcie jest zasadne i bezwzględnie obowiązujące. (poniżej linki do przedmiotowych publikacji).

                                                                                               Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/302020-petycja-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-ustawie-o-wlasnosci-lokali

https://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/IX-185/$file/IX-185.pdf

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy pierwsze koszenie trawy w tym sezonie. W ubiegłym roku wykonaliśmy tylko 3-krotne koszenie terenów zielonych dostosowując je do potrzeb i zaleceń jednostek zieleni miejskiej.

Informujemy również, że wprowadzamy zróżnicowany system koszenia (ograniczający częściowo liczbę kolejnych koszeń) uwzględniający obserwacje oraz potrzeby danego terenu z częstotliwością wynikającą z rzeczywistej siły wzrostu trawy i warunków atmosferycznych.

Jednocześnie nadmieniamy, że koszenie jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacji trawników, który prowadzi do redukcji darni i nie pozwala na powstawanie rżysk i procesów  gnilnych trawy, a w rezultacie rzadsze pokrycie gleby darnią, co by miało odwrotny skutek względem retencji wody.

17 maja 2021                                                                                                                            Dział Eksploatacji

Szanowni Członkowie SM „Osiedle Wilanów”

Rada Nadzorcza zaprasza chętne osoby – Członków  naszej Spółdzielni,  do zdalnego udziału w części jawnej posiedzeń Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów, począwszy od posiedzenia w dniu 26.04.2021 r.

W okresie pandemii posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przy pomocy programu do zdalnej pracy grupowej MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu należy zgłosić swój akces mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania (celem weryfikacji).

Przed rozpoczęciem posiedzenia (na ok. 30 min. wcześniej) na Państwa prywatny adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania z krótką instrukcją oraz numer telefonu, na który można będzie zadzwonić w przypadku wystąpienia problemów z dołączeniem do spotkania.

Informujemy również, że wznowione zostają comiesięczne dyżury Członków Rady Nadzorczej, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00.

Ze względu na pandemię dyżury będą pełnione wyłącznie telefonicznie,  numer telefonu: 506 934 795.

Najbliższe terminy dyżurów:

05.07.2021 - p. Jan WDOWIK

02.08.2021 - p. Teresa ZIĘTKIEWICZ

06.09.2021 - p. Ewa LICHOSIK

04.10.2021 - p. Witold BŁAŻEJOWSKI

08.11.2021 - p. Lidia KANIA

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl