Od dnia 1 lutego 2023 roku właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych w tym spółdzielni mieszkaniowych, mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o granty na OZE, czyli dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaiki na dachach budynków. Dofinansowanie może być w wysokości do 50 % wartości realizacji instalacji.

W związku z tą inicjatywą rządową, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjął działania mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości technicznych jego realizacji. Od grudnia ubiegłego roku odbyliśmy szereg spotkań z projektantami instalacji fotowoltaicznych oraz firmami wykonującymi instalacje w celu rozpoznania rynku i istotnych warunków technicznych realizacji.

Planujemy wykonać instalacje o mocy, która pokryje zapotrzebowanie budynków w energię potrzebną do obsługi ich części wspólnych t. j. oświetlenia, dźwigów i pracy pomp węzłów cieplnych.

Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru projektanta instalacji na poszczególne budynki oraz  przygotowania materiałów do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie inwestycji zamontowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich 17 budynkach mieszkalnych będących w naszym zasobie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury w zakresie grantu OZE dostępne sa w poniższych linkach:

https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/efektywnosc-energetyczna-i-oze/grant-oze/

https://enerad.pl/aktualnosci/grant-oze-bgk/

 

                                                                                   Zarząd SM „Osiedle Wilanów”