Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4 informuje o zmianie warunków zamówienia w trybie Konkursu Ofert na:

Wymianę ogrodzeń ogródków przydomowych budynków mieszkalnych będących w zasobach SM „Osiedle Wilanów” od strony zach. płn. i płd. ze stalowych ram z wypełnieniem siatką na ogrodzenia systemowe typu lekkiego.

Wprowadzona zmiana polega na tym, że dotychczasowy w/w konkurs został podzielony na  3 odrębne postępowania konkursowe tj.:

Konkurs nr I wymiana ogrodzenia dla budynku Sobieskiego 6

Konkurs nr II wymiana ogrodzenia dla budynku Sobieskiego 10

Konkurs nr III wymiana ogrodzenia dla budynku Sobieskiego 14

W związku  z powyższym oferenci powinni składać oferty odrębne dla każdego konkursu w osobnej zaklejonej i opisanej kopercie .

Ponadto w związku z wprowadzoną zmianą przedłuża się termin składania ofert

do dnia 23.05.2022 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22/842 11 87.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza  zamówienie w trybie Konkursu Ofert:

Wymianę ogrodzeń ogródków przydomowych budynków Sobieskiego 6, Sobieskiego 10 i Sobieskiego 14 od strony zach., płn., płd. ze stalowych ram z wypełnieniem siatką na ogrodzenie systemowe typu lekkiego.

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 19.05.2022r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza  II edycję przetargu  nieograniczonego na:

Remont wejść głównych do klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Goplańskiej 29 w Warszawie

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 26.05.2022r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, 06.05.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót, świadczenie usług i zakup towarów w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na remontu wejść głównych do klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Goplańskiej 29 w Warszawie został nierozstrzygnięty z przyczyn formalnych.

W postepowaniu wzięło udział dwóch oferentów.

                                    Warszawa, 26.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowego na wybór firmy do koszenia trawników na terenie zewnętrznym nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.

Do świadczenia ww. usług została wybrana Firma Lukas sp. z o. o.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl