Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont kapitalny dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 18.12.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                              Warszawa, dn. 21.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór konserwatora instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej

w zasobach Spółdzielni.     

Wybrano firmę „ADNES” Spółka Cywilna Adam Neska i Tomasz Neska z Warszawy.

Warszawa, dn. 21.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na remont kapitalny dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 w Warszawie został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęła tylko jedna oferta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Konserwację instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej
w zasobach SM „Osiedle Wilanów”
.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                Warszawa, dn. 09.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór konserwatora instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęły tylko dwie oferty.      

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl