Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni wynik przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy remontu jednego pionu loggii i ścian bocznych drugiego pionu loggii w budynku przy         ul. Sobieskiego 12.  

Do realizacji robót wybrano Firmę Handlowo – Usługowo - Budowlaną „JACK” Jacek Kaźmierczak.

Remont rozpocznie się od dnia 09.07.2018 r.

Warszawa, dn 14.06.2018 r.

                              

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy docieplenia i renowacji elewacji budynków przy ul. Sobieskiego 8 i Sobieskiego 6 został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

Warszawa, dnia 14.06.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Docieplenie i renowację elewacji budynków przy ul. Sobieskiego 8
i Sobieskiego 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 12.06.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                              Warszawa, dn. 10.05.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg ograniczony na wybór wykonawcy remontu jednego pionu loggii i ścian bocznych drugiego pionu loggii w budynku przy ul. Sobieskiego 12 został unieważniony z przyczyn formalnych – wpłynęły tylko dwie ważne oferty.        

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg ograniczony na:            

Remont jednego pionu loggii i ścian bocznych drugiego pionu loggii
w budynku przy ul. Sobieskiego 12 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 123,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 08.05.2018 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl