Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza  przetarg nieograniczony na:

Remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 4 w Warszawie.

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 3.11.2021r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.11.2021 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, 18.10.2021

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na wykonywanie robót, świadczenie usług i zakup towarów w SM „Osiedle Wilanów” II edycja przetargu nieograniczonego na remont loggii z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Królowej Marysieńki 19 w Warszawie została unieważniona.

 

Warszawa, 18.10.2021

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy demontażu kanałów zsypowych i remontu pomieszczeń przedsionków zsypowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 16 w Warszawie.        

Do realizacji robót wybrano firmę TERMOEXPORT Sp. z o.o. z Warszawy.

Prace rozpoczną się w październiku 2021 r.

 

Warszawa, 18.10.2021

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy demontażu kanałów zsypowych i remontu pomieszczeń przedsionków zsypowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niemirowskiej 1 w Warszawie.     

Do realizacji robót wybrano firmę TERMOEXPORT Sp. z o.o. z Warszawy.

Prace rozpoczną się w październiku 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza II edycję przetargu nieograniczonego na: Remont kapitalny dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach SM „Osiedle Wilanów”:

Zadanie nr 1 - ul. Sobieskiego 16 – kl. I,

Zadanie nr 2 - ul. Niemirowska 1 – kl II,

Zadanie nr 3 - ul. Goplańska 25 – kl I.

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 15.10.2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl