Przetargi

Warszawa, dn. 23.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem przy ul. Sobieskiego 10.  

Do realizacji robót wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych LIRA-BUD Anna Bazydło z Warszawy.

Warszawa, dn. 17.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Goplańskiej 29.

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Prace w budynku rozpoczną się od dnia 04.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem przy ul. Sobieskiego 10
w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 14.05.2019r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                         Warszawa, dn. 25.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem przy ul. Sobieskiego 10 został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęły tylko dwie ważne oferty.       

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku mieszkalnym przy
ul. Goplańskiej 29
  w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 07.05.2019r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl