Przetargi

Warszawa, dn. 01.08.2018 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy docieplenia i renowacji elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 6. 

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Remont rozpocznie się od 3 września 2018 r., szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony z tygodniowym wyprzedzeniem.

                           Warszawa, dn. 01.08.2018 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy docieplenia
i renowacji elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 8 został unieważniony.     

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4,

ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Docieplenie i renowację elewacji budynków przy ul. Sobieskiego 8
i Sobieskiego 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 17.07.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni wynik przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy remontu jednego pionu loggii i ścian bocznych drugiego pionu loggii w budynku przy         ul. Sobieskiego 12.  

Do realizacji robót wybrano Firmę Handlowo – Usługowo - Budowlaną „JACK” Jacek Kaźmierczak.

Remont rozpocznie się od dnia 09.07.2018 r.

Warszawa, dn 14.06.2018 r.

                              

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy docieplenia i renowacji elewacji budynków przy ul. Sobieskiego 8 i Sobieskiego 6 został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

Warszawa, dnia 14.06.2018 r.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl