Przetargi

Warszawa, 1.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy renowacji elewacji oraz balustrad balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 10 w Warszawie.      

Do realizacji robót wybrano firmę P.B.U.H. „Sitarek” Spółka Jawna z Białobrzegów.

Prace zostaną wykonane w 2020 r.

Warszawa dn 26.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont kapitalny dźwigu osobowego na klatce II budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Goplańskiej 25 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 10.07.2020 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                    Warszawa, dnia 26.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetargi nieograniczone na:

1.Remont kapitalny dźwigu osobowego na klatce II budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 16 w Warszawieskładanie ofert do dnia  10.06.2020 r. do godz. 9:30,

2.Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sobieskiego 4 i Sobieskiego 12 w Warszawie – składanie ofert do dnia 10.06.2020 r. do godz. 11:30,

3.Renowacja elewacji oraz balustrad balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Sobieskiego 10 – składanie ofert do dnia 16.06.2020 r. do godz. 11:30,

4.Wykonanie, montaż oraz demontaż starych drabin na dachach budynków mieszkalnych w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w Warszawie – składanie  ofert do dnia 17.06.2020 r. do godz. 11:30.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł  (na każdy przetarg) są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                    Warszawa, dnia 20.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4 ogłasza przetarg ograniczony na:

Wykonanie altany śmietnikowej oraz podłoża z kostki betonowej z chodnikami dla budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Warszawie

Materiały przetargowe w cenie 246 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00-15.00. Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. (22) 842-11-87. Składanie ofert do dnia 04.06.2020r. do godz.16.00 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020r. o godz.11.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, 26.03.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Gubinowskiej 4.   

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej

Prace rozpoczną się w dniu 15.06.2020 r.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl