Przetargi

                                                                                                                                                                          Warszawa, dnia 30.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Budowę dojazdowej drogi pożarowej do budynku przy ul. Sobieskiego 4
w Warszawie wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 22.08.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                       Warszawa, dn. 24.07.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy dojazdowej drogi pożarowej do budynku przy ul. Sobieskiego 4 został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęły tylko dwie ważne oferty.       

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 30.07.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Budowę dojazdowej drogi pożarowej do budynku przy ul. Sobieskiego 4
w Warszawie wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 23.07.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 23.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem przy ul. Sobieskiego 10.  

Do realizacji robót wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych LIRA-BUD Anna Bazydło z Warszawy.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl