Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy na usługę koszenia terenów mienia wspólnego Spółdzielni i nieruchomości przy ul. Goplańskiej 25

Materiały przetargowe udostępnione są na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smoswilanow.pl w zakładce sprawy bieżące, przetargi oraz w Dziale Eksploatacji.

Informacji udziela Dział Eksploatacji pod nr tel. 22 842 64 71wew.17.

Składanie ofert do dnia 03.04.2023r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Materiały konkurs ofert -koszenie 2023.pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe na zakup kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rok 2023/2024.

Do realizacji wybrano firmę: Towarzystwo Ubezpieczeniowe "UNIQA„ S.A.

Warszawa, 06.06.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dotyczące przebudowy istniejącej drogi do budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Warszawie na spełniającą wymogi drogi pożarowej.

Do realizacji robót wybrano firmę Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Barbara Sawczuk z Warszawy.

Prace zostaną wykonane w 2023 r.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl