Telefony alarmowe w przypadku awarii 

AWARIE INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, KANALIZACJI, C.O., GAZU należy zgłaszać pod numerem:

- (22) 842-64-71, (22) 842-11-87 wew. 15, 18 i 21 - czynny w godzinach pracy Spółdzielni;

- 0 608 473 217 - całodobowo bezpośredni do konserwatora

UWAGA !!! Naprawa (koszt) instalacji wewnątrz lokalu należy do obowiązku użytkownika mieszkania. 

 

AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ należy zgłaszać pod numerem:

(22) 842-64-71, (22) 842-11-87 wew. 15, 18 i 21 - czynny w godzinach pracy Spółdzielni;

- 0 502 860 366 lub 604 576 799 - czynny w godzinach pracy Spółdzielni, bezpośredni do konserwatora

- 0 531 081 944 - czynny po godzinach pracy Spółdzielni, bezpośredni do konserwatora

UWAGA !!! Naprawa (koszt) instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu należy do obowiązku użytkownika mieszkania.

 

POGOTOWIE DŹWIGOWE FIRMY "WINDA":

- (22) 641 19 16 - całodobowo, również w dni wolne od pracy
 

AWARIE INSTALACJI DOMOFONOWEJ należy zgłaszać pod numerem:

(22) 842-64-71, (22) 842-11-87 wew. 15, 18 i 21 - czynny w godzinach pracy Spółdzielni

 - 0 502 221 158 - czynny w dni powszednie, bezpośredni do konserwatora

 

Numery alarmowe:

  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE            991
  • POGOTOWIE GAZOWE                          992
  • SPEC - VEOLIA (ogrzewanie, cw)           993
  • MPWiK (wodociągi)                                  994
  • POLICJA                                                   997
  • STRAŻ POŻARNA                                    998
  • POGOTOWIE RATUNKOWE                   999
  • STRAŻ MIEJSKA                                      986
  • NUMER ALARMOWY                              112

W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb miejskich, koszt interwencji ponosi osoba zgłaszająca. 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl