Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 241 /2019                                                                                           Warszawa, 12.08.2019 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 19.08.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 10/07/2019 z dnia 15.07.2019 r.
 3. Omówienie wykonania planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2019 r.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Informacja dotycząca wyboru nowego wykonawcy  audytu  kosztorysów powykonawczych wybranych zadań remontowych.
  3. Informacja dotycząca analizy kosztów związanych z montażem latarni na terenie spółdzielni od 2014 roku.
  4. Informacja  dotycząca  prawa do gruntu i stanu prawnego budynku przy ul. Jabłonowskiego 15.
  5. Sprawy różne.
 5. Zapoznanie się z protokołem WZCz z dnia 29 czerwca 2019 roku oraz omówienie zgłoszonych wniosków do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 6. Sprawy wniesione przez członków RN:
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawek za wynajem powierzchni wspólnych w budynkach mieszkalnych. (Uchwała).
 2. Informacja Komisji RN ds. zieleni w sprawie wykorzystania planowanych środków na konserwację zieleni na mieniu spółdzielni.
 3. Zatwierdzenie zmiany składu Komisji Samorządowej RN.
 4. Sprawy różne.

Część niejawna

 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz upoważnienia dwóch członków RN do podpisania aneksu do umowy o pracę. (Uchwała)
 3. Sprawy różne.

Część jawna

 1. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                    

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                            Elżbieta Karpińska

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) biuro Spółdzielni czynne będzie w godzinach 7.00 – 15.00 (dyżur).

Wszelkie awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni – całodobowo należy zgłaszać pod numerami telefonów:

 1.  Awarie instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, c.o., gazu  - tel. 0 608 473 217
 2.  Awarie instalacji elektrycznej - tel. 0 531-081-944
 3.  Pogotowie dźwigowe firmy „Winda” - tel. (22) 641 19 16

Numery alarmowe miejskie:

- Numer Alarmowy            – 112                  - SPEC (VEOLIA)                   – 993

- Pogotowie Ratunkowe    – 999                  - MPWiK (wodociągi)              – 994

- Straż Pożarna                 – 998                  - Pogotowie Gazowe               – 992

- Policja                             – 997                  - Pogotowie Energetyczne      – 991

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”

poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w Osiedlu, zgodnie z wytycznymi przełożonego,
 • Ewidencja tematyczna oraz kwalifikacja zgłoszeń od mieszkańców osiedla do wykonania przez konserwatorów i wykonawców zewnętrznych,
 • Prowadzenie korespondencji z mieszkańcami dotyczącej spraw technicznych,
 • Udział w komisjach powoływanych w przypadku zaistnienia awarii,
 • Prowadzenie ewidencji remontów w książkach obiektów budowlanych,
 • Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące,
 • Wykonywanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne,
 • Posiadanie aktualnych uprawnień budowlanych,
 • Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych,
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programu kosztorysowego Norma,
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

Zatrudnienie w małym zgranym zespole, w oparciu o umowę o pracę,

Stałe wynagrodzenie w wysokości 3.900,00 złotych brutto + min. 30% premii, zgodne z wewnętrznym regulaminem Spółdzielni.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym oraz kopie uprawnień.

Dokumenty potwierdzające stawiane kryteria prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub  składać osobiście w biurze Spółdzielni, 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/4 do dnia  31.08.2019r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Wszystkim kandydatom dziękujemy za okazane zainteresowanie.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” z siedzibą w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, 02-921 Warszawa, na stanowisko Inspektora nadzoru robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez kandydata dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,. Zostałem/zostałam poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

 • Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.
 • Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone

                                                                                                                                              Warszawa, dnia 30.04.2019

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej w zakładkach budynkowych (po zalogowaniu) znajduje się informacja o stanie technicznym balustrad betonowych zamontowanych w loggiach budynków Wilanowa II przygotowana w oparciu o opinie i ekspertyzy sporządzone w przeciągu ostatnich kilku lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed spotkaniami sprawozdawczymi w maju, podczas których temat ten będzie omawiany pod kątem potrzeb i możliwości poszczególnych budynków.

                                        Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Informacja

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl