Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” 

poszukuje osoby na stanowisko:

                         Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w Osiedlu, zgodnie z wytycznymi przełożonego,
 • Ewidencja tematyczna oraz kwalifikacja zgłoszeń od mieszkańców osiedla do wykonania przez konserwatorów i wykonawców zewnętrznych,
 • Prowadzenie korespondencji z mieszkańcami dotyczącej spraw technicznych,
 • Udział w komisjach powoływanych w przypadku zaistnienia awarii,
 • Prowadzenie ewidencji remontów w książkach obiektów budowlanych,
 • Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące,
 • Wykonywanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne,
 • Posiadanie aktualnych uprawnień budowlanych,
 • Mile widziane posiadanie innych uprawnień np. elektrycznych, sanitarnych
 • Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych,
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programu kosztorysowego Norma,
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Stałe wynagrodzenie + inne zgodne z wewnętrznymi regulaminami Spółdzielni,

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym, kopie dyplomów oraz kopie uprawnień.

Dokumenty potwierdzające stawiane kryteria prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub  składać osobiście w biurze Spółdzielni, 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/4 do dnia  17.05.2019r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Wszystkim kandydatom dziękujemy za okazane zainteresowanie.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” z siedzibą w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, 02-921 Warszawa, na stanowisko Inspektora nadzoru robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez kandydata dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,. Zostałem/zostałam poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

 • Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.
 • Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z posiedzeń RN nr 4/02/2019 z dnia 25.02.2019 oraz 5/03/2019 z dnia 11.03.2019 r.

3.      Przyjęcie Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok  (Uchwała).

4.      Omówienie Sprawozdania finansowego za 2018 rok.

5.      Omówienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

6.      Sprawy wniesione przez Zarząd:

a.       Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.

b.      Informacja dotycząca audytu stanu technicznego i funkcjonowania węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych SM „Osiedle Wilanów”.

c.       Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na II kwartał 2019 r. (Uchwała).

d.      Informacja dotycząca wykonania zadania premiowego w I kwartale 2019 – Opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników Spółdzielni.

e.       Sprawozdanie Zarządu z wykonanych zadań planowych w I kwartale 2019 roku.

f.       Informacja dotycząca inwestycji przy ul. Nałęczowska 33/35.

g.       Informacja o stanie technicznym balkonów Wilanowa II.

h.      Omówienie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Jabłonowskiego 3.

i.        Sprawy różne.

7.      Sprawy wniesione przez członków RN:

a.    Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

b.    Omówienie zmian w Regulaminie WZCZ.

c.    Omówienie zmian w Regulaminie powoływania i odwoływania członków Zarządu.

d.    Omówienie Sprawozdania RN z działalności za okres od 30.06.2018 do 29.06.2019.

e.    Uzupełnienie harmonogramu spotkań sprawozdawczych z mieszkańcami o uczestnictwo przedstawicieli RN.

Część niejawna

f.     Ustalenie zadań premiowych dla Zarządu na II kwartał 2019 r.

g.    Przyznanie premii kwartalnej dla Zarządu za I kwartał 2019 r. (Uchwały).

h.    Zmiany w składzie Komisji Stałych RN.

i.      Sprawy różne.

Część jawna

8.      Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

9.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

10.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                                Elżbieta Karpińska

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl