Aktualności

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych

na okres kadencji w latach 2021 - 2023

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania konieczne
  1. Ukończone studia wyższe techniczne,
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
  3. Doświadczenie oraz umiejętności organizacyjne i kierownicze,
  4. Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
  5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni,
  6. Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji,
  7. Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
  8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Wymagania pożądane
  1. Posiadanie uprawnień budowlanych,
  2. Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  3. Przedstawienie referencji.

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego zawierającego  informację o oczekiwaniach finansowych na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 14 maja 2021 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Kandydatów zostaną użyte jedynie w procesie rekrutacji, a następnie trwale usunięte.

W procesie rekrutacji wybrani kandydaci będą proszeni o uzupełnienie aplikacji o następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 2. Oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karno-skarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
  4. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu  osoby prawnej, bądź podanie powodu odwołania z pełnionej funkcji,
  5. uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu  osoby prawnej,
  6. wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,

Wszelkie dodatkowe informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w odpowiedzi na zapytania skierowane na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 14 maja 2021.

Regulamin konkursu określającego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

OTWIERAMY (ZNOWU) MT 5,14 | MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

6 maja 2021 r., Warszawa-Wilanów

Od czwartku 6 maja, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znów zostanie otwarte dla zwiedzających.

Ekspozycję stałą będzie można zwiedzać codziennie od czwartku do niedzieli w godz. 12.00–19.00 (ostatnie wejście o godz. 18.00). 6 maja, jak i w każdy czwartek, Muzeum będzie można zwiedzać bezpłatnie.

Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dezynfekcja dłoni, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie 2-metrowego dystansu między zwiedzającymi.

Rekomendujemy zakup biletów przez stronę: https://mt514.pl/bilety oraz zachęcamy do płatności bezgotówkowej. Po zwiedzeniu wystawy warto zajrzeć do naszego sklepiku muzealnego.

Otwarte dla zwiedzających Muzeum kontynuuje swoją aktywność on-line. Zachęcamy do odwiedzana strony internetowej: www.mt514.pl oraz mediów społecznościowych spod znaku Mt 5,14, będziemy tam informować o wszystkich nowych aktywnościach.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajduje się w pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Muzeum przybliża losy swoich patronów na tle dramatycznych wydarzeń stulecia, w którym przyszło im żyć - ramy chronologiczne obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 roku (śmierć Jana Pawła II). Wystawa opisuje wpływ obu bohaterów Muzeum na losy Kościoła, Polski i świata, ich wkład w zachowanie wiary i tożsamości kulturowej oraz w obalenie komunizmu.

Nowoczesna ekspozycja przypomina losy tych dwóch wielkich postaci. Do zobaczenia są tutaj unikatowe eksponaty, m.in. koralowo-perłowa sukienka Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, kopia papieskiej kapy milenijnej wykonana przez słynną włoską pracownię X Regio oraz kroplówka, podana Janowi Pawłowi II po zamachu w 1981 roku (w przewodach znajduje się papieska krew, co czyni z niej relikwię pierwszego stopnia). Wielkoformatowe projekcje, muzyka Michała Lorenca i liczne pamiątki związane z bohaterami Muzeum zapewniają wyjątkowe emocje. Artefaktom towarzyszą dzieła sztuki, a prace Tadeusza Boruty, Stefana Gierowskiego, Jerzego Kaliny, Aldony Mickiewicz, Piotra Młodożeńca czy Doroty Zemły czynią Mt 5,14 miejscem wyjątkowym.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, Warszawa-Wilanów

Godziny otwarcia: czwartek-niedziela, godz. 12.00-19.00 (ostatnie wejście godz. 18.00, w czwartki zwiedzanie nieodpłatne)

Limit: 100 os.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 września br.

Wszelkie niezbędne informacje oraz dostęp do formularza znajdą Państwo na stronie www:

https://spis.gov.pl/

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/UlotkaDLpionNSP2021-nowa-data.pdf

                                                                                                                                Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Szanowni Członkowie SM „Osiedle Wilanów”

Rada Nadzorcza zaprasza chętne osoby – Członków  naszej Spółdzielni,  do zdalnego udziału w części jawnej posiedzeń Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów, począwszy od posiedzenia w dniu 26.04.2021 r.

W okresie pandemii posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przy pomocy programu do zdalnej pracy grupowej MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu należy zgłosić swój akces mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania (celem weryfikacji).

Przed rozpoczęciem posiedzenia (na ok. 30 min. wcześniej) na Państwa prywatny adres e-mail zostanie wysłany link do spotkania z krótką instrukcją oraz numer telefonu, na który można będzie zadzwonić w przypadku wystąpienia problemów z dołączeniem do spotkania.

Informujemy również, że wznowione zostają comiesięczne dyżury Członków Rady Nadzorczej, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00.

Ze względu na pandemię dyżury będą pełnione wyłącznie telefonicznie,  numer telefonu: 506 934 795.

Najbliższe terminy dyżurów:

P. Piotr Chmielewski – 12.04.2021

P. Elżbieta Karpińska – 10.05.2021

P. Waldemar Wodzyński – 7.06.2021

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl