Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 12 lipca 2024 r. następuje zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, ze stawki w wysokości 11,46 zł/m3 na stawkę 13,72 zł/m3.

Informujemy także, że zgodnie z uchwałą nr V/101/2024 Rady miasta st. Warszawy z dniem 1 października 2024 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 85 zł do 60 zł za gospodarstwo domowe w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym oraz zmiana stawki opłaty za nieposegregowane odpady w wysokości dwukrotnej wysokości wyżej wymienionych stawek.

Ponadto informujemy, że indywidualne zawiadomienia o zmianie opłat obejmujące, m.in. nową stawkę za zimną wodę i odprowadzania ścieków oraz za wywóz odpadów komunalnych przekazane zostaną we wrześniu 2024 r. do wszystkich Mieszkańców.

                                                                                                Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów firmy "ORLEN Paczka" postawionych przy ul. Niemirowskiej 1 od strony ul. Nałęczowskiej oraz przy ul. Goplańskiej 25 od strony ul. Pastewnej (obok paczkomatu Allegro). 

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów postawionych przy ul. Goplańskiej 25.

Paczkomat firmy "InPost" znajduje się od strony ul. Podgórskiej, natomiasy paczkomat firmy "Allegro" od strony ul. Pastewnej.