Aktualności

 

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ SM "Osiedle Wilanów"

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” informuje, że działając na postawie § 110 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Uchwałą Nr 29/05/2020 powołała z dniem 1 lipca 2020 r., Panią Ewę Dąbrowską do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Osiedle Wilanów”, na okres 3-letniej kadencji w latach 2020-2023. 

 

  Warszawa, dnia 01.06.2020 r.                                                                                     Przewodnicząca RN
                                                                                                                                 Elżbieta Karpińska

 

Warszawa, dnia 01.06.2020 r.

 

Informacja dotycząca stanu prac nad przygotowaniem remontu balkonów na budynkach tzw. Wilanowa II

 

W okresie od stycznia 2020 r. Spółdzielnia podjęła następujące działania:

 1. Wykonano wstępną koncepcję projektową z czterema wariantami wypełnień.
 1. W dniu 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni i inspektora ds. budowlanych  (pracownika Działu Technicznego). P. Rocha Kuny z przedstawicielami mieszkańców budynków „Wilanowa II”.
 1. W dniu 20.03.2020 r. uzgodniono z projektantem alternatywny sposób mocowania słupków balustrad do płyt poziomych oraz wykonanie innego rodzaju obróbki blacharskiej.

Drugi wariant polega na montażu (oparciu) górnej zabudowy - na konsoli – bez konstrukcji wsporczej od poziomu płyty poziomej oraz montaż do obejmy płyty górnej.

 1. Dnia 1.04.2020 r. odbyło się spotkanie inspektora ds. budowlanych z projektantem, którego tematem były wstępne, techniczne aspekty mocowań oraz  przedstawienie graficzne kolejnego wariantu mocowania słupków balustrady oraz obróbki krawędzi płyty poziomej. Projektant potwierdził możliwość rezygnacji z oparcia górnej zabudowy o płytę dolną, a jedynie oparcie o pochwyt balustrady z ewentualną konsolą. Wobec wątpliwości, co do możliwości wykonania zaproponowanej obróbki, projektant zaproponował spotkanie z firmą stosującą takie rozwiązanie.
 1. Wystąpiono do kilku firm (m.in. Architektura Wnętrz Mikołaj Malinowski, Grupa Proeks Janusz Sikora, Projektowanie i Realizacja Inwestycji arch. Mirosław Poć, Strama Panels) z prośbą o ofertę na wykonanie wizualizacji wg oczekiwań mieszkańców, ustalonych na spotkaniu w dniu 9.03.2020 r. (elewacja budynków bez koloryzowania, z naniesionymi nowymi balustradami z różnymi wypełnieniami, min. 3 rodzaje).
 1. W dniu 20.04.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z projektantem, tym razem w terenie przy budynkach na ul. Goplańskiej 25 i 29, na spotkaniu omówiono:
 • warianty mocowania uwzględniającego możliwość wykonania górnej zabudowy,
 • sposób wykonania daszków nad loggiami na ostatnich, najwyższych kondygnacjach budynków,
 • sposób wykonania w balustradach drzwi w celu zejścia do ogródka przydomowego – na parterach budynków,
 • sposób wykonania bocznych fragmentów zabudowy loggii w sytuacjach występowania okładziny siding.
 1. Wystąpiono do firm wykonawczych realizujących balustrady i zabudowy z informacją o remoncie loggii z wymianą balustrad na budynkach w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w ilości ponad 1000 szt. z propozycją współpracy w zakresie wykonania wzornika i realizacji remontu wymiany balustrad.
 1. W wyniku zainteresowania rozesłanymi wiadomościami odbyły się spotkania z Firmami: Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe,  INSIFAL Sp. z o.o. sp. k.
 1. Firmy  Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe przedstawiły propozycje fragmentów balustrady (do obejrzenia na sali konferencyjnej Rady Nadzorczej), a firma INSIFAL Sp. z o.o. sp. k. przedstawiła propozycję wypełnień różnymi rodzajami szkła. Firma Strama Panels przedstawiła również wizualizację - fragment jednego pionu z wypełnieniem pełnym.
 1. Zlecono wykonanie wzoru balustrady w rzeczywistej wielkości z czterema rodzajami wypełnień: szkło mleczne, szkło antisol, płyta HPL, od góry 2/3 szkło mleczne + od dołu  1/3  płyta HPL - realizacja do 15.06.2020 r.
 1. W dniu 28.05.2020 r.  dokonano oględzin i wykonano zdjęcia budynku przy ul. Bełdan 8 po remoncie elewacji i wymianie balustrad. Zaproponowano przedstawicielom KDM oględziny budynku samodzielnie, bądź przy udziale pracownika Działu Technicznego Spółdzielni i wykonawcy remontu tego budynku (BPUH Sitarek)
 1. W dniu 29.05.2020 r. przedstawiciele KDM budynków przy ul. Królowej Marysieńki 21 i 33 z udziałem pracownika Działu Technicznego dokonali oględzin wykonanych balustrad na budynku przy ul. Bełdan 8.
 1. W bieżącym tygodniu planowane są:
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – oględziny budynku przy ul. Bełdan 8 z udziałem mieszkańców budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 oraz przedstawiciela KDM budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19 wraz z udziałem firmy, która wykonała górne zabudowy na budynku przy ul. Bełdan 8,
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – spotkanie z architektem realizującym wizualizację w celu ustalenia zakresu prac i oczekiwań Mieszkańców,
 • 03.06.2020 r. (środa) spotkanie z projektantem i wskazaną przez niego firma realizującą remonty balkonów i balustrad.  

Warszawa, 22 maja 2020 r.

INFORMACJA

w sprawie

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy,

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zakazem  zgromadzeń, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest możliwości określenia terminu i podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Przyjęte w ostatnim czasie regulacje ustawowe wprowadziły nowy termin zwołania WZCz, czyli 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Od decyzji ustawodawcy w tym zakresie, będzie zależał możliwy termin i tryb Walnego, o czym będziemy Państwa informować.

Będziemy także informować o możliwości przeprowadzenia corocznych Zebrań Mieszkańców przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                ZARZĄD

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz komunikatem Prezesa Rady Ministrów o zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałaniu COVID-19 (koronawirus), Zarząd Spółdzielni SM „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że coroczne spotkania sprawozdawcze z mieszkańcami oraz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostają przeniesione na drugą połowę roku tj. wrzesień/październik 2020 r. Sytuacja jest bezprecedensowa w dziejach naszego kraju i świata oraz zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia, należy dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.     

Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wszystkie imprezy masowe w Polsce zostały odwołane a większość firm zawiesiła swoją działalność na czas nieokreślony, konieczne jest przeniesienie wszelkich spotkań z mieszkańcami na późniejszy termin do momentu ustabilizowania się powyższej sytuacji.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom, członkom Rady Nadzorczej, pracownikom Spółdzielni oraz osobom uczestniczącym w zebraniach jest priorytetem i obowiązkiem Zarządu Spółdzielni. 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów termin wypełnienia obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań zostały przedłużone o 3 miesiące.

O planowanych terminach spotkań, Zarząd Spółdzielni poinformuje mieszkańców w trybie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.  

                                                 Z poważaniem

                                                Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SM ‘OSIEDLE WILANÓW’

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I OGRANICZONY DOSTĘP DO BIURA SPÓŁDZIELNI CZASOWO ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA PROBLEMÓW/SPRAW CZŁONKOM  RADY NADZORCZEJ DROGĄ E-MAILOWĄ  NA NASTĘPUJĄCE ADRESY E-MAILOWE:

Lista adresów email członków Rady Nadzorczej

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • j.wdowik@smoswilanow,pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pan Piotr Makowiec, członek RN, jest obecnie oddelegowany do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu.

                                                                                                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                        Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl