Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia br. Spółdzielnia otrzymała list Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych zawierający wnioski z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.  

Wnioski z lustracji Spółdzielni zostaną przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Protokół oraz raport są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu w zakładce „O Spółdzielni – Lustracja”.

                                 

                                   Z poważaniem

                                 Zarząd Spółdzielni

 

Warszawa, dnia 01.06.2020 r.

 

Informacja dotycząca stanu prac nad przygotowaniem remontu balkonów na budynkach tzw. Wilanowa II

 

W okresie od stycznia 2020 r. Spółdzielnia podjęła następujące działania:

 1. Wykonano wstępną koncepcję projektową z czterema wariantami wypełnień.
 1. W dniu 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni i inspektora ds. budowlanych  (pracownika Działu Technicznego). P. Rocha Kuny z przedstawicielami mieszkańców budynków „Wilanowa II”.
 1. W dniu 20.03.2020 r. uzgodniono z projektantem alternatywny sposób mocowania słupków balustrad do płyt poziomych oraz wykonanie innego rodzaju obróbki blacharskiej.

Drugi wariant polega na montażu (oparciu) górnej zabudowy - na konsoli – bez konstrukcji wsporczej od poziomu płyty poziomej oraz montaż do obejmy płyty górnej.

 1. Dnia 1.04.2020 r. odbyło się spotkanie inspektora ds. budowlanych z projektantem, którego tematem były wstępne, techniczne aspekty mocowań oraz  przedstawienie graficzne kolejnego wariantu mocowania słupków balustrady oraz obróbki krawędzi płyty poziomej. Projektant potwierdził możliwość rezygnacji z oparcia górnej zabudowy o płytę dolną, a jedynie oparcie o pochwyt balustrady z ewentualną konsolą. Wobec wątpliwości, co do możliwości wykonania zaproponowanej obróbki, projektant zaproponował spotkanie z firmą stosującą takie rozwiązanie.
 1. Wystąpiono do kilku firm (m.in. Architektura Wnętrz Mikołaj Malinowski, Grupa Proeks Janusz Sikora, Projektowanie i Realizacja Inwestycji arch. Mirosław Poć, Strama Panels) z prośbą o ofertę na wykonanie wizualizacji wg oczekiwań mieszkańców, ustalonych na spotkaniu w dniu 9.03.2020 r. (elewacja budynków bez koloryzowania, z naniesionymi nowymi balustradami z różnymi wypełnieniami, min. 3 rodzaje).
 1. W dniu 20.04.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z projektantem, tym razem w terenie przy budynkach na ul. Goplańskiej 25 i 29, na spotkaniu omówiono:
 • warianty mocowania uwzględniającego możliwość wykonania górnej zabudowy,
 • sposób wykonania daszków nad loggiami na ostatnich, najwyższych kondygnacjach budynków,
 • sposób wykonania w balustradach drzwi w celu zejścia do ogródka przydomowego – na parterach budynków,
 • sposób wykonania bocznych fragmentów zabudowy loggii w sytuacjach występowania okładziny siding.
 1. Wystąpiono do firm wykonawczych realizujących balustrady i zabudowy z informacją o remoncie loggii z wymianą balustrad na budynkach w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w ilości ponad 1000 szt. z propozycją współpracy w zakresie wykonania wzornika i realizacji remontu wymiany balustrad.
 1. W wyniku zainteresowania rozesłanymi wiadomościami odbyły się spotkania z Firmami: Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe,  INSIFAL Sp. z o.o. sp. k.
 1. Firmy  Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe przedstawiły propozycje fragmentów balustrady (do obejrzenia na sali konferencyjnej Rady Nadzorczej), a firma INSIFAL Sp. z o.o. sp. k. przedstawiła propozycję wypełnień różnymi rodzajami szkła. Firma Strama Panels przedstawiła również wizualizację - fragment jednego pionu z wypełnieniem pełnym.
 1. Zlecono wykonanie wzoru balustrady w rzeczywistej wielkości z czterema rodzajami wypełnień: szkło mleczne, szkło antisol, płyta HPL, od góry 2/3 szkło mleczne + od dołu  1/3  płyta HPL - realizacja do 15.06.2020 r.
 1. W dniu 28.05.2020 r.  dokonano oględzin i wykonano zdjęcia budynku przy ul. Bełdan 8 po remoncie elewacji i wymianie balustrad. Zaproponowano przedstawicielom KDM oględziny budynku samodzielnie, bądź przy udziale pracownika Działu Technicznego Spółdzielni i wykonawcy remontu tego budynku (BPUH Sitarek)
 1. W dniu 29.05.2020 r. przedstawiciele KDM budynków przy ul. Królowej Marysieńki 21 i 33 z udziałem pracownika Działu Technicznego dokonali oględzin wykonanych balustrad na budynku przy ul. Bełdan 8.
 1. W bieżącym tygodniu planowane są:
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – oględziny budynku przy ul. Bełdan 8 z udziałem mieszkańców budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 oraz przedstawiciela KDM budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19 wraz z udziałem firmy, która wykonała górne zabudowy na budynku przy ul. Bełdan 8,
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – spotkanie z architektem realizującym wizualizację w celu ustalenia zakresu prac i oczekiwań Mieszkańców,
 • 03.06.2020 r. (środa) spotkanie z projektantem i wskazaną przez niego firma realizującą remonty balkonów i balustrad.  

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SM ‘OSIEDLE WILANÓW’

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I OGRANICZONY DOSTĘP DO BIURA SPÓŁDZIELNI CZASOWO ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA PROBLEMÓW/SPRAW CZŁONKOM  RADY NADZORCZEJ DROGĄ E-MAILOWĄ  NA NASTĘPUJĄCE ADRESY E-MAILOWE:

Lista adresów email członków Rady Nadzorczej

                                                                                                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                        Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl