KONTA BANKOWE

Opłaty eksploatacyjne za lokal należy wnosić na indywidualne rozliczeniowe konta bankowe
w banku PKO BP S.A. 

Pozostałe opłaty należy wnosić na konta:

BANK PKO BP S.A
58 1020 1156 0000 7102 0006 6050

POBLISKIE PLACÓWKI BANKOWE:

     1. Agencja PKO BP S.A. przy ul. Lentza 35

- od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 ÷ 19:00

- w soboty w godz. 09:00 ÷14:00

2. Bank PKO BP S.A. przy ul. Nałęczowskiej 62

- od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 ÷ 17:00

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl