Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Sprawy bezpieczeństwa

Telefon alarmowy 112

Lp. Jednostka Numer telefonu
1.  Policja  alarmowy 997
2.  Straż Miejska m.st. Warszawy  alarmowy 986
 (22) 598 68 00
 faks (22) 598 68 07
3.  Straż Miejska m.st. Warszawy
 Oddział Wilanów-Mokotów-Ursynów
 02-234 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3
 (22) 852 16 00

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Osiedle znajduje się w obszarze działania:

Komisariat Policji Warszawa Wilanów

ul. Okrężna 57
02-925 Warszawa

tel. 47 723 25 03

tel. 47 723 25 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Troskę o bezpieczeństwo w naszym Osiedlu sprawuje Pan Dzielnicowy:

st. sierż. Sebastian WASILEWSKI - od lutego 2022 r.

tel. kom.: 600 997 417

 

Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa 

ul. Franciszka Klimczaka 2 (budynek A) 

02-797 Warszawa

tel. (22) 44 35 019

tel. (22) 44 35 095

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik zespołu - p. Waldemar SZAGDAJ

GRUPA OSIEDLOWA SM "Osiedle Wilanów"

W ramach programu Bezpieczne Osiedle w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów" działa Grupa Osiedlowa. Spotkania koordynujące  odbywają się raz w miesiącu w biurze Spółdzielni, na których omawiane są sprawy w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Spółdzielnia na bieżąco współpracuje z Policją i Strażą Miejską w celu umożliwienia skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

W dniu 28.02.2023 r. w ramach Grupy Osiedlowej odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami: Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Delegatury w Dzielnicy Wilanów, Straży Miejskiej i Policji oraz Mieszkańców osiedla.

Omówiono sprawy dotyczące:

- organizacji ruchu na drogach publicznych na terenie osiedla,

- przestępstw kryminalnych w głównej mierze kradzieży pojazdów oraz kradzieży z włamaniami do mieszkań i instytucji publicznych,

- wszelkiego rodzaju oszustw internetowych polegających na wyłudzeniach kosztowności i gotówki od Naszych Seniorów.

Na podstawie analizy danych porównawczych Komendy Stołecznej Policji w okresie od roku 2021 - 2022 jednoznacznie zaobserwowano spadek kradzieży rzeczy cudzej, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu i poprzez włamanie. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu pozostają na stałym, znikomym poziomie.

Służby ponadnormatywne Policji, które finansuje Miasto Stołeczne Warszawa będą kierowane na teren naszej Spółdzielni celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa Naszych Mieszkańców.   

PROGRAM „BEZPIECZNE OSIEDLE”

Program „Bezpieczne Osiedle” jest programem o charakterze prewencyjnym, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie m. st. Warszawy poprzez podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przestępstw i wykroczeń w obrębie wszystkich osiedli mieszkaniowych. Do realizacji konieczna jest efektywna współpraca lokalnego społeczeństwa oraz różnych podmiotów.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy i Komendantem Stołecznej Policji, został powołany specjalny zespół, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie programu „Bezpieczne Osiedle” poprzez:

  • koordynowanie działalności Grup Osiedlowych oraz ocenę ich działań;
  • ocenę pracy policjantów, strażników miejskich biorących udział w programie;
  • weryfikowanie dyslokacji służb ponadnormatywnych policji na podstawie informacji pochodzących od Grup Osiedlowych.

Zadania „Grupy Osiedlowej”:

  • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  osiedla,
  • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Działalność grupy ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

Grupy Osiedlowe realizują zadania związane z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli oraz oceną stanu infrastruktury poszczególnych osiedli wpływającą na powstawanie i rozwój przestępczości, jak również interweniowaniem w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, które dotyczą nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem.

Na terenie Grup Osiedlowych realizowane są patrole interwencyjne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z procedurami i zasadami postępowania w obliczu zagrożenia, aby łatwiej było podejmować działania dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

W ramach krajowego systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania, decyzję o ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

https://warszawa19115.pl/documents/20184//36707//Tablica+alarmowa

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl