Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

PROGRAM „BEZPIECZNE OSIEDLE”

Program „Bezpieczne Osiedle” jest programem o charakterze prewencyjnym, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie m. st. Warszawy poprzez podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przestępstw i wykroczeń w obrębie wszystkich osiedli mieszkaniowych. Do realizacji konieczna jest efektywna współpraca lokalnego społeczeństwa oraz różnych podmiotów.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy i Komendantem Stołecznej Policji, został powołany specjalny zespół, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie programu „Bezpieczne Osiedle” poprzez:

  • koordynowanie działalności Grup Osiedlowych oraz ocenę ich działań;
  • ocenę pracy policjantów, strażników miejskich biorących udział w programie;
  • weryfikowanie dyslokacji służb ponadnormatywnych policji na podstawie informacji pochodzących od Grup Osiedlowych.

Zadania „Grupy Osiedlowej”:

  • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  osiedla,
  • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Działalność grupy ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

Grupy Osiedlowe realizują zadania związane z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli oraz oceną stanu infrastruktury poszczególnych osiedli wpływającą na powstawanie i rozwój przestępczości, jak również interweniowaniem w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, które dotyczą nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem.

Na terenie Grup Osiedlowych realizowane są patrole interwencyjne.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl