Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

GRUPA OSIEDLOWA SM "Osiedle Wilanów"

W ramach programu Bezpieczne Osiedle w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów" działa Grupa Osiedlowa. Spotkania koordynujące  odbywają się raz w miesiącu w biurze Spółdzielni, na których omawiane są sprawy w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Spółdzielnia na bieżąco współpracuje z Policją i Strażą Miejską w celu umożliwienia skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

W dniu 28.02.2023 r. w ramach Grupy Osiedlowej odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami: Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Delegatury w Dzielnicy Wilanów, Straży Miejskiej i Policji oraz Mieszkańców osiedla.

Omówiono sprawy dotyczące:

- organizacji ruchu na drogach publicznych na terenie osiedla,

- przestępstw kryminalnych w głównej mierze kradzieży pojazdów oraz kradzieży z włamaniami do mieszkań i instytucji publicznych,

- wszelkiego rodzaju oszustw internetowych polegających na wyłudzeniach kosztowności i gotówki od Naszych Seniorów.

Na podstawie analizy danych porównawczych Komendy Stołecznej Policji w okresie od roku 2021 - 2022 jednoznacznie zaobserwowano spadek kradzieży rzeczy cudzej, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu i poprzez włamanie. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu pozostają na stałym, znikomym poziomie.

Służby ponadnormatywne Policji, które finansuje Miasto Stołeczne Warszawa będą kierowane na teren naszej Spółdzielni celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa Naszych Mieszkańców.   

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl