Spółdzielnia zawarła umowę z operatorem telewizji kablowej:

KRAWARKON P.P.U.H. Sp. z o.o.
02-758 Warszawa, ul. Burgaska 2/4
telefon: (22) 651-78-48
http://www.krawarkon.pl

Ponadto w budynkach Spółdzielni jest dostęp do sieci telewizji kablowej operatorów:

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl