Aktualności

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

Zatrudnienie na okres do dnia 30.06.2023

z możliwością przedłużenia umowy o pracę na 3-letnią kadencję.

 1.   Zakres obowiązków

Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem remontów oraz konserwacji zasobów Spółdzielni oraz współpraca z firmami świadczącymi powyższe usługi. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości zaopatrzenia budynków zarządzanych przez Spółdzielnię energię cieplną, gaz, zimną wodę i energię elektryczną oraz zapewnienie sprawnego działania pozostałych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem budynków.

 1. Wymagania konieczne
 1. Wykształcenie wyższe techniczne
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych.
 4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni.
 5. Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji.
 6. Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania pożądane
  1. Posiadanie uprawnień budowlanych,
  2. Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  3. Referencje.

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego zawierającego informację o oczekiwaniach finansowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w siedzibie SM „Osiedle Wilanów” ul. Niemirowska 1 w terminie do dnia 31.12.2021 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W procesie rekrutacji wybrani kandydaci będą proszeni o uzupełnienie aplikacji o następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty
 3. Oświadczenie (dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni)

Dane osobowe Kandydatów zostaną użyte jedynie w procesie rekrutacji, a następnie trwale usunięte.

Dodatkowe informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w odpowiedzi na zapytania skierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oświadczenie kandydata

Regulamin konkursu określającego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

 

KOMUNIKAT !!!

W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM WZROSTEM ZACHOROWAŃ

NA COVID-19 W WOJ. MAZOWIECKIM

BIURO SPÓŁDZIELNI PRACUJE PRZY TZW. „DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH”

W PILNYCH I NIEZBĘDNYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM SPÓŁDZIELNI

POD NR TEL. 22 842 11 87 WEW. 11

LUB E-MAILOWY  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

INTERESANCI PRZYJMOWANI BĘDĄ TYLKO W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU OSOBISTEGO PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY, Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD SANITARNO-EPIDMICZNCZNYCH

           

Warszawa, dnia 08.11.2021 r.

30 września 2021 r.

Podziękowania za udział w Głosowaniu

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo liczny udział w pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2021 r.

225 oddanych głosów – to rekordowa liczba z ostatnich lat!

Po ponad dwuletniej przerwie w organizowaniu Walnych Zgromadzeń spowodowanej stanem epidemii, było to pierwsze tego typu głosowanie w historii SM „Osiedle Wilanów”, a z Państwa opinii i relacji wynika, iż bardzo wysoko została oceniona organizacja i sposób przeprowadzenia głosowania. Tym bardziej jest nam miło.

Duże słowa uznania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu: Komisji Skrutacyjnej za odpowiedzialną i ciężką pracę oraz Pracownikom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie głosowania, w szczególności p. Katarzynie Grzybowskiej, Specjaliście ds. Organizacyjno-Samorządowych, która łączyła wszystkie nasze działania w jedną spójną całość. Dziękujemy także Panu Notariuszowi za wielogodzinną pieczę nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Podziękowania należą się także Członkom Rady Nadzorczej, którzy z  zaangażowaniem współdziałali z Zarządem w przygotowaniu materiałów, a specjalne wyróżnienie p. Piotrowi Makowcowi, który poświęcił wiele czasu na rozmowy i objaśnianie Członkom Spółdzielni nowej formuły podejmowania uchwał oraz wagi spraw poddanych pod głosowanie.

            Z 20 uchwał poddanych pod głosowanie, 19 uchwał zostało podjętych zdecydowaną, a nawet ogromną przewagą głosów „ZA”, w tym wszystkie uchwały zatwierdzające sprawozdania i podział nadwyżki oraz absolutoria dla Członków Zarządu.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i zdecydowanemu poparciu możemy czuć się docenieni, ale i zobowiązani do dalszej wytężonej pracy na rzecz wszystkich Mieszkańców SM „Osiedle Wilanów”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już się spotkać podczas "zwykłych" obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy!

 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dwie grupy Mieszkańców naszej Spółdzielni przy udziale Działu Eksploatacji wygrały granty z Fundacji „Stocznia” na wspólną aranżację i nasadzenia roślin na wybranych fragmentach terenów Spółdzielni. Celem wygranych projektów jest zintegrowanie lokalnej społeczności i poprawa estetyki otoczenia

 

Gratulujemy!!!

 

O terminie realizacji projektów poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością informujemy, że grupa Mieszkańców budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19 przy udziale Koordynatora ds. zieleni SM „Osiedle Wilanów” wygrała grant w konkursie ogólnokrajowym Banku Ochrony Środowiska S.A. pt: "Zielona Ławeczka"  o wartości 1 600,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy realizację projektu grantowego miniogródka z ławeczką.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl