Trwałe

Skład Zarządu

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1.

 Prezes Zarządu

 Radosław Wiraszka

2.

 Zastępca Prezesa Zarządu ds.      Technicznych

 Janusz Smyl

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że interesanci przyjmowani są w godzinach pracy biura Spółdzielni (piątek jest dniem bez przyjęcia interesantów).

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania

w Sekretariacie (tel. 22 842 64 71 w. 11)

Rejestr skarg znajduje się w sekretariacie biura Zarządu

 

 

KONSERWACJA DOMOFONÓW

tel. 502-22-11-58

KONSERWACJA ANTEN TV „KRAWARKON”

tel. (22) 651-78-48 w 101

KONSERWACJA INSTALACJI WOD.KAN

tel. 608-473-217

KONSERWACJA ELEKTRYCZNA

tel. 602-347-621

KONSERWACJA BUDOWLANA

tel. 514-852-705

KONSERWACJA WIND

tel. (22) 641-19-16

 

Tekst

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów"

Teren Spółdzielni znajduje się w enklawie ulic: Sobieskiego, Nałęczowska, Niemirowska, Goplańska, Królowej Marysieńki, Lentza. W zasobach Spółdzielni znajduje się w eksploatacji 17 budynków mieszkalnych:

Lp.

Adres budynku /ulica/

1.

 Niemirowska 1

2.

 Nałęczowska 47

3.

 Goplańska 25

4.

 Goplańska 29

5.

 Królowej Marysieńki 19

6.

 Królowej Marysieńki 21

7.

 Królowej Marysieńki 31

8.

 Królowej Marysieńki 33

9.

 Gubinowska 4

10.

 Gubinowska 7

11.

 Sobieskiego 4

12.

 Sobieskiego 6

13.

 Sobieskiego 8

14.

 Sobieskiego 10

15.

 Sobieskiego 12

16.

 Sobieskiego 14

17.

 Sobieskiego 16

 

oraz 2 pawilony handlowo-usługowe i budynek szkoły:

Lp.

Adres budynku /ulica/

Funkcja

1.

 Sobieskiego 18

 pawilon usługowo - handlowy

2.

 Jabłonowskiego 3

 pawilon handlowy 

3.

 W. Rutkiewicz 2

 edukacja (szkoła)

 

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl