Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

 
BEZPIECZNE OSIEDLE W SM „OSIEDLE WILANÓW”
 
„Bezpieczne Osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w dotyczących wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:
 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na terenie osiedli mieszkaniowych  (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów.
Zadania Grup Osiedlowych:
 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  osiedla, 
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.
Działalność grupy ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.
Spotkania Grup Osiedlowych odbywają się raz w miesiącu. W razie konieczności odbywają się spotkania dodatkowe. 
 
2019 r.
 • liczba przeprowadzonych spotkań – 10, 
 • po spotkaniach administratorzy oraz przedstawiciele służb mundurowych i pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonywali wizji lokalnych w  terenie,
 • przeprowadzono interwencje związane z utylizacją odpadów pochodzenia farmaceutycznego, 
 • dokonywano kontroli ciągów komunikacyjnych osiedla pod  kątem prawidłowego oznakowania – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, na bieżąco reagowano na zgłaszane problemy życia codziennego – zakłócanie ciszy, osoby bezdomne oraz kradzieże mieszkaniowe i pojazdów mechanicznych. 
2020 r.
Rok 2020 i praktycznie całkowita izolacja doprowadziła do powstania nowych form działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla. Spotkania interpersonalne zostały w sposób znaczny ograniczone, a komunikacja zewnętrzna ze służbami mundurowymi, podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz mieszkańcami, odbywała się drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Pomimo tych niedogodności zgłaszane problemy natychmiastowo i skutecznie zostawały rozwiązywane.
 • liczba przeprowadzonych spotkań - 3  
W dniu 3 marca 2020 r. w ramach bezpiecznego osiedla, pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Wilanów oraz administratorzy Spółdzielni Mieszkaniowej wzięli udział w rozplakatowaniu klatek schodowych, wind oraz korytarzach plakatami o tematyce zagrożeń życia i zdrowia w przypadku podejrzenia zachorowania tak groźnym wirusem jakim jest Covid-19.
Ponadto realizowano wspólnie działania wynikające z programu „Warszawa Wspiera”, którego inicjatorem jest m.st. Warszawa.
 • 26.10.2020 – akcja ulotka „ Warszawa Wspiera”,
 • 04.11.2020 – kampania informacyjna „Pomoc Sąsiedzka”,
 • 16.12.2020 – „Warszawska Wigilia z dostawą”.

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl