Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

INFORMACJA

24 maja 2022 r. odbyła się debata publiczna „Co zrobić by mniej płacić za odpady?”

Organizatorami spotkania byli: Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej i Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich, a gospodarzem spotkania Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, patronat objęło Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe.

Debatę prowadził Redaktor Andrzej Rogiński, reprezentujący organizatorów.

Panelistami byli: Grzegorz Jakubiec – prezes SM „Służew nad Dolinką”, Łukasz Zaprawa – prawnik RSM „Praga” a Włodzimierza Karpińskiego – Sekretarza m. st. Warszawy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami reprezentował Piotr Szkatulnik – zastępca dyrektora Biura Gospodarki Odpadami.

Wypracowane rekomendacje, które zamieszczamy poniżej, powinny być wskazówkami w procesie domagania się zmian prawnych zasad gospodarowania odpadami.

REKOMENDACJE

Propozycje do strony rządowej (wymagają zmian legislacyjnych)

 1. Opłata marszałkowska (środowiskowa) – w całości powinni ją pokrywać producenci. Obecnie w całości została przerzucona na mieszkańców
 2. Minimalizacja ilości opakowań dla jednego produktu
 3. Wprowadzenie jednorodności opakowań z uwzględnieniem biodegradowalności
  i materiałów nadających się do recyklingu, oraz zróżnicowanie opłaty dla produktów
  w zależności od rodzaju opakowania
 4. Zmniejszenie liczby frakcji np. do 3: suche (papier, szkło, plastik), szkło i zmieszane. Ewentualnie zachowanie frakcji bioodpadów po przeprowadzeniu monitoringu, w jaki sposób są one zagospodarowywane
 5. Zmiany w zakresie maksymalnych stawek opłat dla lokali użytkowych (komercyjnych) i mieszkalnych oraz  przywrócenie sprawiedliwych i uzasadnionych ekonomicznie proporcji między stawkami dla komercyjnych odbiorców i użytkowników lokali mieszkalnych
 6. Powołanie publicznego regulatora cen wywozu nieczystości.
 7. Całkowity zakaz importu śmieci z zagranicy.

Propozycje dla strony samorządowej

 1. Pilna zmiana przyjętej w Warszawie metody naliczania opłaty.
 2. Stawka opłat za wywóz nieczystości powinna być 2-składnikowa:
 1. Składnik zależny od powierzchni lokalu
 2. Składnik zależny od innego, mierzalnego parametru.
 1. Budowa nowoczesnych instalacji do segregacji, odzyskiwania i utylizacji nieczystości przez podmioty publiczne oraz uczestnictwo publicznego regulatora  w kształtowaniu cen gospodarki odpadami.

Wspólne propozycje dla strony rządowej i samorządowej

Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych ze środowiskami Mieszkańców
w zakresie zmian w prawie regulujących gospodarkę odpadami

Zmiana zasad gospodarki odpadami leży we wspólnym interesie społecznym.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl