Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniu

24 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie Finansowe Spółdzielni są dostępne od dnia 01.06.2023 r. na stronie internetowej www.smoswilanow.pl w zakładce Walne Zgromadzenie (po zalogowaniu) oraz w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura. Projekty uchwał będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone i opublikowane w dniu 09.06.2023 r.

Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał można składać w terminie do 09.06.2023 r. do godz. 12.00.

Uprzejmie przypominamy, że Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz w zakładce poniżej).

Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

                                                                                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Druk pełnomocnictwa

Załączniki:
Pobierz plik (Druk pełnomocnictwa.pdf)Druk pełnomocnictwa.pdf 135 Kb

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl