Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

W dniu 28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Głównym punktem porządku obrad było omówienie i przyjęcie rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów zmiennych i stałych podgrzania wody, przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za II półrocze 2022 r., oraz przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie i gaz za rok 2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody oraz w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na II kwartał 2023 r.

Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2022. Sprawozdanie wykazało bardzo dobrą sytuację finansową Spółdzielni oraz sporą wypracowaną nadwyżkę bilansową, która zostanie podzielona na Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na czerwiec br.

Ważnym tematem omówionym na posiedzeniu były działania podjęte przez Zarząd oraz plan dalszych prac związanych z uzyskaniem i wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach  mieszkalnych Spółdzielni. Podjęto prace mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Obecnie składane są wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE dla wszystkich budynków Spółdzielni. Temat szczegółowo zostanie przedstawiony przez Zarząd na spotkaniach sprawozdawczych z Mieszkańcami.

Członkowie Rady Nadzorczej powołali dwie komisje: komisję ds. Veolii i BES oraz komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza propozycji zmian Statutu i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni, jak również analiza potrzeby wprowadzenia zmian innych zapisów. Wprowadzone zmiany w Statucie zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej zgłosili niezbędne poprawki do regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni oraz instrukcji kancelaryjnej.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl