Zarząd SM „Osiedle Wilanów” informuje, iż od dnia 1.01.2015 r. zostały zmienione stawki dla dystrybucji energii elektrycznej dla klientów przez firmę RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w wysokości jak niżej:

ZMIANA STAWKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Grupa taryfowa: G12 do 31.12.2014 r. od 1.01.2015 r.
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0108 0,0115
Stawka sieciowa zmienna dzienna zł/kWh 0,1539 0,1561
Stawka sieciowa zmienna nocna zł/kWh 0,0335 0,0340
Opłata sieciowa dla instalacji 3- fazowej zł/m-c 9,24 9,38
Opłata przejściowa zł/m-c 2,44 3,29
Opłata abonamentowa zł/m-c 2,18 2,33

 

Łącznie podwyżka skutkuje wzrostem opłat średnio o 3%.

Powyższe stawki są podane w kwocie netto do której należy doliczyć 23% VAT. 

 

                              ZARZĄD

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl