Warszawa, dn. 7.01.2015 r. 

 

                   Zarząd SM „Osiedle Wilanów” informuje, iż od dnia 3.12.2014 r. zostały zmienione stawki opłat przez firmę Veolia Energia Warszawa dawniej: Dalkia Sp. z o.o. w wysokości jak niżej:

 

licznik na c.o. opłata za ciepło zmniejszenie z 25,65 zł do 25,54 zł;

usługa przesyłowa c.o. zmienna wzrost z 10,43 zł na 10,56 zł;

c.o. opłata za moc zamówiona wzrost z 2 983,49 zł do 3 099,94 zł;

c.o. usługa przesyłowa  wzrost z 2 977,99 zł do 3 014,50 zł;

 

Łącznie podwyżka skutkuje wzrostem opłaty o mniej niż 1%.

                         

                                                                    ZARZĄD

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl