Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 76 /2022                                                                                                                                        Warszawa, 16.05.2022 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego chorobą zakaźną COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2022 r. odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.30 przy pomocy komunikatora MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń RN nr 06/04/2022 z dnia 25.04.2022r oraz nr 07/05/2022 z dnia 13.05.2022.
 1. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Omówienie zagadnień omawianych na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  3. Sprawy różne.
 2. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Przyjęcie dokumentu „Opracowanie wniosków z przeprowadzonej lustracji w SM „Osiedle Wilanów” za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2019 r.” (Uchwała).
  3. Aktualizacja Regulaminu korzystania w ogródków przydomowych w SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  4. Sprawy różne.
  5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 3. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                            Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl