Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 18 /2021                                                                                                          Warszawa, 01.03.2021 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 8 marca 2021 r.  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Posiedzenie to stanowi kontynuację posiedzenia RN w dniu 22.02.2021 r.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie Planu remontów na 2021 rok (Uchwała).
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Przedstawienie wstępnego kosztorysu prac remontowych w pomieszczeniach biura Spółdzielni.
  2. Propozycja struktury miesięcznych (cyklicznych) informacji dotyczących kosztów konserwacji nieruchomości jednobudynkowych w zakresie wszystkich branż.
  3. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
  4. Sprawy różne.
 4. Sprawy wniesione przez członków RN:
 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Aktualizacja Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu (Uchwała).
 3. Sprawy różne.
 4. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustalonego na 22.03.2021 r.

Część niejawna

 1. Zmiany w składach Komisji Stałych RN (Uchwały) – opcjonalnie.
 1. Zakończenie posiedzenia.                                                    

                                                                                                  

                                                       Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                           Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl