Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Konserwację instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej
w zasobach SM „Osiedle Wilanów”
.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 08.10.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                       Warszawa, dn. 28.08.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu elewacji zachodniej budynku przy ul. Sobieskiego 8.

Do realizacji robót wybrano firmę P.B.U.H. „SITAREK” Spółka Jawna z Białobrzegów.

O terminie rozpoczęcia prac powiadomimy Państwa osobnym ogłoszeniem.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 30.07.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019 r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 17.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Goplańskiej 29.

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Prace w budynku rozpoczną się od dnia 04.06.2019 r.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl