Przetargi

                                                                                                                                               Warszawa, 4.02.2020

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 (kl. III). 

Do realizacji robót wybrano firmę „WINDA WARSZAWA” Sp. z o.o. z Warszawy.

Remont dźwigu w budynku Królowej Marysieńki 33 rozpocznie się dnia 24.02.2020 r.  i potrwa do 13.04.2020 r.

                                                                                                              Warszawa, dn. 21.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór konserwatora instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej

w zasobach Spółdzielni.     

Wybrano firmę „ADNES” Spółka Cywilna Adam Neska i Tomasz Neska z Warszawy.

Warszawa, dn. 17.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Goplańskiej 29.

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Prace w budynku rozpoczną się od dnia 04.06.2019 r.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl