Aktualności

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Królowej Marysieńki 31  w Warszawie o p.u. 49,90 m2 ; Mieszkanie składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o p.u. 3,05 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego. Istnieje możliwość bezczynszowego, wyłącznego korzystania z przyległego ogródka, na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z ogródków przydomowych Spółdzielni”.

Cena wywoławcza wynosi 292 100,00 zł; wadium 14 605,00 zł;  postąpienie 3 000,00 zł

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na konto 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 należy składać  w sekretariacie Spółdzielni do dnia  21 marca 2018r. do godz. 1600.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się dnia 26 marca 2018 r.  o godz. 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1/4 oraz pod numerem telefonu 842 11 87 lub 842 64 71 wew.17 lub 24 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Eksploatacji).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykupienie materiałów przetargowych za cenę w kwocie 50,00 zł oraz dokonanie wpłaty wadium jw.

Osoby uzyskujące prawo odrębnej własności lokalu ponoszą koszty aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Istnieje możliwość przystąpienia Nabywcy lokalu do członkostwa w Spółdzielni, co wiąże się z niższymi opłatami za eksploatację i na fundusz remontowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanow” ul. Niemirowska 1/4 02-921 Warszawa ogłasza konkurs na koncepcję i projekt osiedlowego skweru u zbiegu ulic Gubinowska-Lentza,  o powierzchni ok. 1000 m² z przeznaczeniem na odpoczynek i relaks mieszkańców osiedla.

W ramach aranżacji skweru przewidujemy:

1. drzewa i krzewy,

2. klomby ozdobne,

3. ławeczki,

4. naturalne ścieżki,

5. kaskadę wodną,

6. stoliki szachowe, itp.

Do udziału w konkursie i składania ofert do dnia 28.02.2018 r. zapraszamy firmy oferujące kompleksowe usługi projektowania i wykonania parków, ogrodów, skwerów itp.

Szczegółowe wytyczne /wskazówki dotyczące planowanego zakresu prac będą przedstawione zainteresowanym firmom, podczas wizji lokalnej.

W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Panią Dorotą Tak.

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel:         (22) 842-64 -71 w. 17

              (22) 842-11- 87 w. 17

 
INFORMACJA 
w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
 
SM „Osiedle Wilanów” informuje, że osobom których miesięczny dochód brutto na członka rodziny w 2017 r. nie przekroczył             2.135,75 zł, przysługuje bonifikata od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 
Osoby, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu składają wypełniony wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich członków rodziny) w Dziale Czynszów Spółdzielni, w terminie do 23.02.2018 r.
 
Druki wniosków dostępne są w biurze Spółdzielni – Sekretariat lub Dział Czynszów.
 
Właściciele wydzielonych lokali mieszkalnych (odrębna własność) składają w/w dokumenty bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Budżet Partycypacyjny – projekty na rok 2019

 

Zarząd Dzielnicy Warszawa Wilanów ogłosił nabór wniosków

do V edycji budżetu partycypacyjnego

Zachęcamy gorąco wszystkich Członków Spółdzielni i Mieszkańców SM „Osiedla Wilanów”   do zgłaszania inicjatyw – projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

W tej edycji teren Dzielnicy Wilanów został podzielony na 4 obszary, dla Obszaru I, obejmującego także teren Spółdzielni, przeznaczono środki w wysokości 550 tys. zł.

Wnioski-projekty przyjmowane są do 22 stycznia 2018 r.

Wybrane  projekty będą realizowane jednoetapowo w 2019 roku, zgłoszony projekt nie może dotyczyć  wykonania dokumentacji techniczno – budowlanej.

Informacje jak przygotować i złożyć wniosek można uzyskać na stronach internetowych:

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/    

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/formularz_zgloszeniowy_projektu_do_budzetu_partycypacyjnego_na_rok_2019.pdf    

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy WILANÓW

Aneta Przybylak –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (22) 443 49 87

PORADNIK MIESZKAŃCA Budżet Partycypacyjny 2019.pdf  

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY  - WŁAŚCICIELE   LOKALI  WYODRĘBNIONYCH !!!

W związku z prowadzonym na wniosek Spółdzielni przez Urząd Dzielnicy Wilanów postępowaniem administracyjnym w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” prosi o wypełnienie druku wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie i złożenie go razem z aktualnym odpisem księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania (nieruchomości lokalowej) do siedziby Urzędu przy ul. F. Klimczaka 2. Wniosek o bonifikatę powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli mieszkania.

Procedura wykupu gruntu wymaga, aby wszystkie osoby posiadające odrębną własność lokalu złożyły stosowny wniosek i potrzebne dokumenty.

Informacji dotyczących przekształcenia gruntu udziela pracownik Spółdzielni – p. Bogumiła Stolarczyk (tel. 22. 842-11-87 wew. 21).

Druk wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dostępny jest w poniższym załączniku.

Wniosek o udzielenie bonifikaty

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl