Aktualności

 

Wystartowała wyszukiwarka #SegregujNa5! Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Gorąco apelujemy o prawidłową segregację odpadów.

W przypadku braku segregacji od 01.03.2020r opłata wzrośnie do kwoty

130,00zł*

miesięcznie od lokalu.

*Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta St. Warszawy nr XXIV/671/2019 z dnia 12.12.2019r. oraz Uchwałą nr XXV/728/2020 z dnia 16.01.2020r.

Z uwagi na zapowiadane kontrole, nawet indywidualne naruszenie zasad  obciąży każdy lokal w budynku. 

Poniżej przypominamy obowiązujące zasady segregacji odpadów:

 

 

 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXIV/671/2019 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą nr XXIV/728/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. wysokość opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym 
od 01.03.2020 r. ustalona została w wysokości 65,00 zł/m-c
od gospodarstwa domowego.

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka ta wzrośnie dwukrotnie do kwoty 130.00 zł.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o przestrzeganie zasad selektywnego zbierania odpadów.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl