Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Wykonanie pomiarów 5-cio letnich:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- oporności izolacji obwodów elektrycznych,

- rezystancji uziemienia w ramach sprawdzenia urządzenia piorunochronnego,

w 17 budynkach mieszkalnych, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 123,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni  w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 04.07.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2017r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg ograniczony na:            

Remont elewacji budynku szkoły przy ul. W. Rutkiewicz 2.

Materiały przetargowe w cenie 184,50 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 12.06.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r. o godz. 12.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 27.03.2017 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu wejść głównych do budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19. 

Do realizacji robót wybrano Firmę Handlowo – Usługowo - Budowlaną „JACK” Jacek Kaźmierczak.

Remont rozpocznie się od dnia 24.04.2017r. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont wejść głównych do budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki 19  w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni  w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 21.03.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2017r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 17.02.2017 r.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu loggii w budynku przy ul. Goplańskiej 25.

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Remont rozpocznie się w kwietniu 2017r., szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl