Przetargi

Warszawa, dn. 30.08.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Sobieskiego 14.       

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Prace w budynku rozpoczną się od dnia 20.09.2017r. od kl. I.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku mieszkalnym przy
ul. Sobieskiego 14
  w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 22.08.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 17.02.2017 r.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu loggii w budynku przy ul. Goplańskiej 25.

Do realizacji robót wybrano firmę B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz z Ostrowi Mazowieckiej.

Remont rozpocznie się w kwietniu 2017r., szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl