Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Dostawę energii elektrycznej w celu obsługi potrzeb administracyjnych budynków i terenów będących w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 30,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 01.09.2020r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

„Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych  przy ul. Sobieskiego 4 i Sobieskiego 12 w Warszawie”.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 18.08.2020 r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

„Wykonanie, montaż oraz demontaż starych drabin na dachach budynków mieszkalnych w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w Warszawie”

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 7.08.2020 r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.08.2020 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, 1.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy renowacji elewacji oraz balustrad balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 10 w Warszawie.      

Do realizacji robót wybrano firmę P.B.U.H. „Sitarek” Spółka Jawna z Białobrzegów.

Prace zostaną wykonane w 2020 r.

Warszawa dn 26.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Remont kapitalny dźwigu osobowego na klatce II budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Goplańskiej 25 w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 246,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni w dniach pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00 po okazaniu dowodu przelewu na rachunek bankowy: 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 10.07.2020 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl