Warszawa, dnia 4.06.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 Wobec kończących się terminów na świadczenie usług porządkowych dla większości nieruchomości będących w zasobach SM „Osiedle Wilanów”, zgodnie z nowymi zapisami Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót, świadczenie usług oraz zakup towarów w SM „Osiedle Wilanów”, został przeprowadzony, a w dniu 21.05.2020 r. rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i na terenie zewnętrznym wraz z usługą pielęgnacji terenów zieleni, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowe „Osiedle Wilanów”.

Materiały przetargowe pobrało 10, natomiast oferty złożyło 8 firm. Po weryfikacji ich prawidłowości oraz atrakcyjności, w oparciu o przedstawione ceny, dokumenty oraz referencje Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejsze oferty.

Świadczeniem usług porządkowych będą zajmować się następujące firmy:

  • Firma – Lukas Sp. z o.o.
  • Firma – D.I.P Sp. z o. o.

                                                                                                                                      Z poważaniem,

                                                                                                                                  SM Osiedle Wilanów

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl