Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 14.12.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

...

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 09.11.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

...

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 26.10.2015 r.

...

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

...

Konsultacje w sprawie zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 28.09.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

...

Porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.08.2015 r.

Porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20.07.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

...

Oświadczenie w sprawie pomyłki w pkt. 8 proponowanego porządku obrad WZCz.

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 08.06.2015 r.

...

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl