Sprawy bezpieczeństwa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z procedurami i zasadami postępowania w obliczu zagrożenia, aby łatwiej było podejmować działania dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

W ramach krajowego systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania, decyzję o ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

https://warszawa19115.pl/documents/20184//36707//Tablica+alarmowa