Warszawa, dn. 09.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na wybór konserwatora instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęły tylko dwie oferty.      

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl