Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy pomiarów 5-letnich: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oporności izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemienia w ramach sprawdzenia urządzenia piorunochronnego, w 17 budynkach mieszkalnych osiedla.   

Do realizacji ww. prac wybrano P.H.U.P. „ELDOR” mgr Dorota Jacak
z Warszawy.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl