Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Wykonanie pomiarów 5-cio letnich:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- oporności izolacji obwodów elektrycznych,

- rezystancji uziemienia w ramach sprawdzenia urządzenia piorunochronnego,

w 17 budynkach mieszkalnych, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Materiały przetargowe w cenie 123,00 zł są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni  w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 25.07.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017r. o godz. 11.30 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl