Przetargi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

nr 52B przy ul. Królowej Marysieńki 31 w Warszawie o p.u. 29,40 m2; Mieszkanie składa się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal znajduje się na XIII (ostatnim) piętrze budynku wielorodzinnego.

Cena wywoławcza wynosi 310 800,00 zł; wadium 15 540,00 zł;  postąpienie 4 000,00 zł.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na konto 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia  22 czerwca 2022 r. do godz. 1500.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni (w budynku przy ul. Sobieskiego 18) dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 1600.

Szczegółowe informacje o lokalu i terminie oględzin można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1/4 oraz pod numerem telefonu 842 11 87 lub 842 64 71 wew.17 lub 24 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Eksploatacji).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnej i wpłata wadium jw.

Osoby uzyskujące prawo odrębnej własności lokalu ponoszą koszty aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez dokonywania wyboru któregokolwiek z Oferentów.