Warszawa, dn. 21.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór konserwatora instalacji budynkowych z zakresu branży elektrycznej

w zasobach Spółdzielni.     

Wybrano firmę „ADNES” Spółka Cywilna Adam Neska i Tomasz Neska z Warszawy.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl