Warszawa, dn. 21.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów”, przetarg nieograniczony na remont kapitalny dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 w Warszawie został unieważniony z przyczyn formalnych, gdyż na przetarg (I edycja) wpłynęła tylko jedna oferta.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl