Ogłoszenia

 

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XL/1254/2020 z dnia 26 listopada 2020r., zmianie ulega metoda ustalania i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym oraz pkt. 4.4 „Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używanie lokalu” w wyliczeniu opłat za używanie lokalu od 01.04.2021 r. ujęte są dwie pozycje:

  1. Wywóz nieczystości od 01.04.2021 - tj. opłata indywidualna za odbiór odpadów obliczona jako iloczyn stawki 12,73 zł/m3 i wody zużytej średnio miesięcznie w danym lokalu w ostatnim okresie rozliczeniowym.
  2. Wywóz nieczystości - ogólne – tj. opłata za wywóz nieczystości wynikająca ze zużycia tzw. wody technologicznej (niezbilansowanej w opłatach indywidualnych), w rozliczeniu na wszystkie lokale w budynku.

Informujemy, że zasady segregacji pozostają bez zmian.

https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że na dzień 21.07.2020 r. posiada wolne miejsca postojowe na parkingach społecznych Spółdzielni.

PARKING NR 1

- nr 54 – przeznaczone dla motocykli

PARKING 2

- brak wolnych miejsc

PARKING NR 3

- brak wolnych miejsc

PARKING 4

- brak wolnych miejsc

PARKING 5

- brak wolnych miejsc

PARKING KOMERCYJNY (ul. Sobieskiego 18/Nałęczowska 47)

- nr 14 - wolne (pierwszeństwo mają mieszkańcy budynku przy ul. Nałęczowskiej 47)

 

Warszawa, 22 maja 2020 r.

INFORMACJA

w sprawie

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy,

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zakazem  zgromadzeń, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest możliwości określenia terminu i podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Przyjęte w ostatnim czasie regulacje ustawowe wprowadziły nowy termin zwołania WZCz, czyli 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Od decyzji ustawodawcy w tym zakresie, będzie zależał możliwy termin i tryb Walnego, o czym będziemy Państwa informować.

Będziemy także informować o możliwości przeprowadzenia corocznych Zebrań Mieszkańców przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                ZARZĄD

Warszawa 16.04.2020  r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 15.04.2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 kwietnia obowiązuje obligatoryjne zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych – także w obrębie nieruchomości wspólnych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, które stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali), czyli w szczególności:

  • w windach,
  • na klatkach schodowych i korytarzach,
  • w śmietnikach i piwnicach,
  • suszarniach, wózkarniach,
  • na terenach zielonych i parkingach,
  • itp.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa, gorąco apelujemy o przestrzeganie ww. nakazów oraz wszelkich bieżących zaleceń GIS oraz RCB.

                                                                                                                       Zarząd i Administracja

                                                                                                                       SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl