Harmonogram spotkań sprawozdawczych 2018 r. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 12 marca 2018 r.

Spotkania sprawozdawcze odbywać się będą w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku pawilonu handlowego

przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni) o godz. 18.00

Lp Nieruchomości budynkowe

Termin spotkania

godzina rozpoczęcia 18.00

Przedstawiciel Rady Nadzorczej 
1 Królowej Marysieńki 31            Królowej Marysieńki 33 8 maja (wtorek) p. Ewa Wieniawska-Szewczyk p.Roman Komorowski
2 Królowej Marysieńki 19                  Królowej Marysieńki 21 9 maja (środa) p. Aleksandra Kowalska              p. Ewa Wierniawska-Szewcz
3 Sobieskiego 8                    Sobieskiego 16 10 maja (czwartek) p. Andrzej Grzejszczyk                  p. Zdzisław Horodecki
4 Niemirowska 1                        Nałęczowska 47 15 maja (wtorek) p. Roman Komorowski                p. Elżbieta Karpińska
5 Sobieskiego 6                Sobieskiego 10                Sobieskiego 14 16 maja (środa) p. Katarzyna Kowalska                p. Zdzisław Horodecki
6 Gubinowska 4              Gubinowska 7 17 maja (czwartek) p. Elżbieta Karpińska                   p. Zenon Michota
7 Sobieskiego 4                Sobieskiego 12 22 maja (wtorek) p. Jan Smoter                              p. Andrzej Grzejszczyk
8 Goplańska 25                  Goplańska 29 24 maja (czwartek) p. Jan Smoter                              p. Aleksandra Kowalska

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl