Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”                                                                                Warszawa, 05.03.2018 r.

L.dz. PO/17/2018

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 12.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy  ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 2/02/2018 z dnia 5.02.2018 oraz nr 3/02/2018 z dnia 19.02.2018
 3. Zatwierdzenie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres VII — XII 2017 r. (Uchwała)
 4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty zmienne za podgrzanie wody (Uchwala).
 5. Zatwierdzenie rozliczenia przychodów i kosztów wody technologicznej za okres VII -XII 2017 r.  (Uchwała).
 6. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na wodę technologiczną (Uchwala).
 7. Zatwierdzenie rozliczenia przychodów i kosztów stałych za podgrzanie wody za okres VII -XII 2017 (Uchwala).
 8. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stale za podgrzanie wody (Uchwala).
 9. Zatwierdzenie rozliczenia przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie za 2017 r. (Uchwala)
 10. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za centralne ogrzewanie (Uchwała).
 11. Zatwierdzenie rozliczenia przychodów i kosztów za gaz za 2017 r. (Uchwala)
 12. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz (Uchwala).
 13. Przyjęcie Planu gospodarczo —finansowego na 2018 rok (Uchwala).
 14. Sprawy wniesione przez Zarząd.
  1. Informacja dotycząca aktualizacji Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego SM „Osiedle Wilanów” (zadanie premiowe na I kwartał 2018 rok)
  2. Wyjaśnienie dotyczące kosztów poniesionych na instalację szlabanu przy budynku Sobieskiego 14.
  3. Informacja o planie spotkań sprawozdawczych z mieszkańcami przed WZCz.
  4. Informacja w sprawie wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę budynku przy  ul. Nałęczowskiej 33/35.
  5. Plan pracy Zarządu na II kwartał 2018 roku (Uchwała).
 15. Sprawy wniesione przez członków RN.
  1. Przyjęcie dokumentu „Opracowanie wniosków z przeprowadzonej lustracji w SM „Osiedle Wilanów” za okres od I lipca 2009 do 31 grudnia 2013” (Uchwała).
  2. Przyjęcie dokumentu „Opracowanie wniosków z przeprowadzonej lustracji w SM „Osiedle Wilanów” za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016” (Uchwała).
  3. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  4. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów ogólnych SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  5. Informacja dotycząca kontroli kosztów konserwacji przeprowadzona przez komisję RN ds. kosztów.

Obrady w trybie niejawnym

 1. Sprawy wniesione przez członków RN
 1. Ustalenie zadań premiowych dla Zarządu na II kwartał 2018 r.

Obrady w trybie jawnym

 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                      Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                     Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl