SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Królowej Marysieńki 31  w Warszawie o p.u. 49,90 m2 ; Mieszkanie składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o p.u. 3,05 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego. Istnieje możliwość bezczynszowego, wyłącznego korzystania z przyległego ogródka, na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z ogródków przydomowych Spółdzielni”.

Cena wywoławcza wynosi 292 100,00 zł; wadium 14 605,00 zł;  postąpienie 3 000,00 zł

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na konto 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 należy składać  w sekretariacie Spółdzielni do dnia  21 marca 2018r. do godz. 1600.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się dnia 26 marca 2018 r.  o godz. 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1/4 oraz pod numerem telefonu 842 11 87 lub 842 64 71 wew.17 lub 24 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Eksploatacji).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykupienie materiałów przetargowych za cenę w kwocie 50,00 zł oraz dokonanie wpłaty wadium jw.

Osoby uzyskujące prawo odrębnej własności lokalu ponoszą koszty aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Istnieje możliwość przystąpienia Nabywcy lokalu do członkostwa w Spółdzielni, co wiąże się z niższymi opłatami za eksploatację i na fundusz remontowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl