INFORMACJA 
w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
 
SM „Osiedle Wilanów” informuje, że osobom których miesięczny dochód brutto na członka rodziny w 2017 r. nie przekroczył             2.135,75 zł, przysługuje bonifikata od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 
Osoby, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu składają wypełniony wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich członków rodziny) w Dziale Czynszów Spółdzielni, w terminie do 23.02.2018 r.
 
Druki wniosków dostępne są w biurze Spółdzielni – Sekretariat lub Dział Czynszów.
 
Właściciele wydzielonych lokali mieszkalnych (odrębna własność) składają w/w dokumenty bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl