Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”
Warszawa, 12.02.2018 r.
L.dz. PO/ 14 /2018
Pani/Pan
Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 19.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).
 
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/01/2018 z dnia 22.01.2018 r.
3. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd:
    a. Informacja o realizacji Planu remontów w 2017 roku.
    b. Plan remontów na 2018 rok (Uchwała).
    c. Plan Gospodarczo-Finansowy na 2018 rok (Uchwała).
    d. Przedstawienie stanu zadłużenia. Działania windykacyjne. 
    e. Informacja o toczącym się postępowaniu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności dla                               nieruchomości jednobudynkowych.
    f. Ustalenie opłat za wynajem stanowisk na rowery w rowerowniach usytuowanych wewnątrz budynków (Uchwała).
5. Sprawy wniesione przez członków RN:
    a. Projekt Programu zabezpieczenia finansowego dofinansowania remontów w SM „Osiedle Wilanów” — omówienie i                                dyskusja.
    b. Opracowanie wniosków z przeprowadzonej lustracji w SM „Osiedle Wilanów”  za okres od 01.07.2009 do 31.12.2013
    c. Opracowanie wniosków z przeprowadzonej lustracji w SM „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2014 do 31.12.2016.
Obrady w trybie niejawnym
    d. Sprawy wniesione przez członków RN.
Obrady w trybie jawnym
5. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 
                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Nadzorczej
                                                                                                                                      Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl