SM „Osiedle Wilanów” informuje, że osobom których dochód brutto na członka rodziny w 2016r nie przekroczył 2.023,60 zł, przysługuje bonifikata od opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.

Druki wniosków dostępne są w biurze Spółdzielni – Sekretariat lub Dział Czynszów.

Osoby, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu składają wypełniony wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody uzyskiwane przez członków rodziny) w Dziale Czynszów Spółdzielni, w terminie do 15.03.2017r.

Właściciele lokali mieszkalnych (odrębna własność) składają w/w dokumenty bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl