Segregacja odpadów

 

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XL/1254/2020 z dnia 26 listopada 2020r., zmianie ulega metoda ustalania i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym oraz pkt. 4.4 „Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używanie lokalu” w wyliczeniu opłat za używanie lokalu od 01.04.2021 r. ujęte są dwie pozycje:

  1. Wywóz nieczystości od 01.04.2021 - tj. opłata indywidualna za odbiór odpadów obliczona jako iloczyn stawki 12,73 zł/m3 i wody zużytej średnio miesięcznie w danym lokalu w ostatnim okresie rozliczeniowym.
  2. Wywóz nieczystości - ogólne – tj. opłata za wywóz nieczystości wynikająca ze zużycia tzw. wody technologicznej (niezbilansowanej w opłatach indywidualnych), w rozliczeniu na wszystkie lokale w budynku.

Informujemy, że 2 pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. "czerwony kontener" zostały umieszczone przy:

- ul. Jabłonowskiego 3 przy bramie wjazdowej na zaplecze sklepu "Społem" 

- ul. Resorowej przy parkingu Nr 2 (koło skrzyżowania ul. Resorowej z ul. Goplańską)

Zasady segregacji pozostają bez zmian.

Dostępna jest wyszukiwarka #SegregujNa5! Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady.

https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji

Obowiązujące zasady segregacji odpadów: