Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                             Warszawa, 30.10.2015 r.

L.dz. PO/74/15

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 9.11.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów nr 11/10/2015 z dnia 12.10.2015 oraz nr 12/10/2015 z dnia 26.10.2015.

3.      Przyjęcie Regulaminów Komisji Stałych Rady Nadzorczej (Uchwały).

4.      Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2016 rok.

5.      Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

6.      Informacja Zarządu dotycząca:

a.       Stanu zadłużenia budynków i lokali użytkowych oraz mieszkalnych.

b.      Wysokości kaucji w zawartych umowach na najem budynków i lokali użytkowych.

c.       Wyników opracowania świadectw charakterystyk energetycznych budynków mieszkalnych spółdzielni.

d.      Realizacji wniosku zgłoszonego na WZCz SM „Osiedle Wilanów” w dniu 13.06.2015 przez P. Janinę Polańską, dotyczącego likwidacji wjazdu do budynku przy ul. Sobieskiego 14 przez teren Sobieskiego 12.

7.      Sprawy organizacyjne i wniesione:

a.       Opracowanie ramowego planu pracy RN na 2016 rok – przedłożenie Pani Elżbieta Karpińska.

b.      Przedstawienie ustaleń i propozycji Komisji Technicznej – przedłożenie Przewodniczącego Komisji Technicznej RN p. Andrzeja Grzejszczyka.

c.       Przyjęcie Regulaminu Funduszy na remonty zasobów Spółdzielni w SM „Osiedle Wilanów” (uchwała).

d.      Propozycja przygotowania projektu Regulaminu referendów w SM Osiedle Wilanów - przedłożenie Przewodniczącej Komisji Samorządowej RN Pani Ewy Wieniawskiej-Szewczyk"

8.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

9.      Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

10.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.

 

            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl