Rada Nadzorcza SM „OsiedleWilanów" Warszawa                   

                                                                                                16.10.2015 r.

L.dz. PO/68/15

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 26.10.2015 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie projektu ugody z POL- BOX Sp. z o.o. (Materiały zostaną przekazane w dniu 20.10.2015 r.)

3. Wyrażenie stanowiska w sprawie jak w pkt. 2

4. Zamknięcie obrad.

 

                     Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                              Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl