Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa       2.10.2015 r.

L.dz. PO/63/15

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 12.10.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 10/09/2015 z dnia 28.09.2015 r.

3. Informacja Zarządu: Projekt planu perspektywicznego dla SM "Osiedle Wilanów".

4. Sprawy organizacyjne i wniesione:

a) Przyjęcie zasad reprezentacji KDM w pismach kierowanych do organów spółdzielni (Uchwała).

b) Wybory uzupełniające do Komisji Stałych Rady Nadzorczej.

c) Aktualizacja Regulaminu Funduszy na remonty i modernizację w Spółdzielni (Uchwała). Przedłożenie P. Elżbiety Karpińskiej.

d) Aktualizacja Regulaminów Komisji Stałych Rady Nadzorczej (Uchwała).  Przedłożenie P. Ewy Wieniawskiej - Szewczyk.

5. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

6. Korespondencja skierowana do RN.

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii za III kwartał 2015 r. Członkom Zarządu

8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej - .....10.2015 r.

 

                                          Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

                                         Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl