Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa                         03.09.2015 r.

L.dz. PO/48/15

Pani/Pan

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28.09.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego RN;

3.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN;

4.      Przyjęcie protokółu nr 9/08/ 2015 z 24.08.2015 r.;

5.      Informacje Zarządu n/t:

a)      Przygotowanie zasad montażu, funkcjonowania, konserwacji i dostępu do nagrań z monitoringu budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (zadanie premiowe);

b)      Aktualizacja planu remontów (zadanie premiowe);

c)      Przedstawienie celu zakupu nieruchomości 121/1 – p. Penconek;

d)      Przestawienie wyjaśnień n/t umowy z firmą Orange Polska S.A.;

e)      Przedstawienie stanu zadłużeń kluczowych obiektów i lokali użytkowych;

f)        Wyjaśnienie Zarządu w sprawie różnicy cen podgrzewu c.w. w budynkach Wilanowa I i Wilanowa II;

g)      Przedstawienie projektu planu perspektywicznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”;

h)      Informacja n/t uporządkowania aktów prawnych obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”;

6.      Sprawy organizacyjne i wniesione:

a) Omówienie i odniesienie się do sugestii zawartych w liście otwartym Pani Katarzyny Kowalskiej w sprawie rewizji przepisów parkingowych;

b) Aktualizacja Regulaminu Funduszy na remonty i modernizację w Spółdzielni. Przedłożenie Pani Elżbiety Karpińskiej

c) Przedstawienie wyników kontroli wymiany WLZ w budynku przy ul. Gubinowskiej 4;

7.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;

8.      Korespondencja skierowana do RN;

9.      Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

p.o. Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Roman Komorowski

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl