Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa 12.08.2015r.                        

L.dz. PO/45 /15        

Pani/Pan

             Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana

na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 24.08.2015 r.  (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

 

 Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

1.      Omówienie przez Radę Nadzorczą spraw wewnętrznych w trybie niejawnym.

2.      Przyjęcie protokołu nr  8/07/2015 r. z dnia 20.07.2015 r.;

3.      Oświadczenie Przewodniczącego RN  P. Zdzisława Horodeckiego;

4.      Oświadczenie Vice Przewodniczącego RN  P. Andrzeja Grzejszczyka;

5.      Podjecie uchwały o rozliczaniu kosztów zmiennych podgrzania wody za okres I - VI 2015 r.; ( tekst dostarczony!);

6.      Podjecie uchwały o miesięcznych zaliczkowych stawkach opłat na koszty zmienne za pogrzanie wody; ( tekst dostarczony!);

7.      Podjecie uchwały rozliczenia wody technologicznej za okres I - VI 2015 r.; ( tekst dostarczony!);

8.      Podjecie uchwały o miesięcznych zaliczkowych stawkach  opłat za wodę technologiczną ( tekst dostarczony!);

9.      Podjecie uchwały o zatwierdzeniu rozliczenia przychodów i kosztów stałych za podgrzanie wody za okres I - VI 2015 r.; ( tekst dostarczony!);

10.  Przyjęcie do akceptacji linii rozgraniczających funkcje                       parkingowe i oświatowe dla dz. Nr 179;

11.  Udzielenie zgody na nabycie działki nr 121/1 z obrębu 1-05-45 ( własność Pani Penconek) przy ul/Jabłonowskiego 5 ( Przedłożona podstawa to uchwała WZCZ z dn.10.09.2011!);

12.  Omówienie i odniesienie się do sugestii zawartych w liście otwartym Pani Katarzyny Kowalskiej w sprawie rewizji przepisów parkingowych ( tekst dostarczony!);

13.  Aktualizacja Regulaminu Funduszy na remonty i modernizację w Spółdzielni.   Przedłożenie Pani Elżbiety Karpińskiej;

14.  Projekt Regulaminu Komisji Samorządowej. Przedłożenie Pani Ewy Wieniawskiej – Szewczyk;

15.  Apelacja do Zarządu Pani Ewy Wieniawskiej – Szewczyk w sprawie zwołania konwentu KDM – ów w celu ustalenia wspólnych zadań programowych;

16.  Wyjaśnienia Zarządu w sprawie prowadzonych instalacji firmy Orange – Pytanie Pana Zenona Michoty;

17.  Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;

18.  Relacje członków Zarządu;

19.  Sprawy organizacyjne i wniesione;

20.  Korespondencja skierowana do RN;

21. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej - .......09.2015

Każdy z członków RN ma prawo do czasu w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur  zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad             

    Przewodniczący Rady Nadzorczej        

Zdzisław Horodecki

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl