Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

W związku z powiadomieniem przez członka Spółdzielni Przewodniczącego RN w dniu 07.06.2015 o godz.15.45 o sposobie zerwania obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyznaczonego na dzień 13.06.2015 r. na godz. 10.00 z powodu pomyłki pracownika a dalej drukarskiej w zawiadomieniu w dziale wyznaczonych terminów poszczególnych wystąpień a dotyczącej wystąpienia w punkcie 7 – Sprawozdanie Finansowe wyznaczonego przez Zarząd w czasie 12.20 - 12.40 a punktem 8 –Sprawozdanie Rady Nadzorczej wyznaczonym w czasie 11.40 – 13.00 (!) ( Powinno brzmieć – 12.40 – 13.00 ). Zarząd odpowiedzialny za organizację i informację  w/w programie otrzymał polecenie dokonania bez zwłoki niezbędnych. czynności naprawczych. ( Napisano 07.06.2015 – do przedłożenia i akceptacji RN dn.08.06.2015 o godz.18.00 )

 

 

                                                                       Z wyrazami Najwyższego Szacunku

                                                                 Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl