Rada NadzorczaSM „OsiedleWilanów"  Warszawa 28.05.2015 r.                           

L.dz. PO/26/15         

                                                          Pani/Pan

           Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana

na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 8.06.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

 Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

1.     Przyjęcie protokółu: nr 05/05/2015 z dnia 18.05.2015 r.;

2.     Omówienie stanu przygotowań do WZCz;

3.     Omówienie i analiza przedłożonych przez Zarząd protokółów ze spotkań z KDM – ami. Komplety protokólarne i decyzyjne a także odniesienie się wykonawcze Zarządu do prośby RN z poprzedniego posiedzenia. Odniesienie się pisemne i przekazane RN;

4.     Omówienie i zapoznanie się z sytuacjami na obszarze Spółdzielni a dotyczących konfliktów w KDM – ach wynikających nieporozumień grupowych a także kwestionowanie dokonanych wyborów Zarządów KDM –ów. Zajęcie w określonych sytuacjach stanowiska naprawczego Zarządu;

5.     Omówienie listu Pani K. K. – członka KDM skierowanego do wybranych członków RN a adresowanego do Pani Z. Krasińskiej;

6.     Według mieszkańców chaotyzm nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami. Wyjaśnienia;

7.     Kiedy się jest dozorcą a kiedy nie? Powinności dozorowania. Uporządkowanie nazewnictwa wykonywanej usługi;

8. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;

9. Relacje członków Zarządu;

10. Sprawy organizacyjne i wniesione;

11. Korespondencja skierowana do RN (m.in. ustosunkowanie się do protestu w sprawie nieważności wyborów członków KDM);

12. Zakończenie ostatniego posiedzenia obecnej kadencji RN.

 

  Każdy z członków RN ma prawo do czasu, w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad.

                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                             

               Zdzisław Horodecki

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl