Informacja dla Mieszkańców

W związku z zapytaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Zdzisława Horodeckiego o stan techniczny instalacji gazowej na terenie SM „Osiedle Wilanów” uprzejmie informujemy, że w dniach:

- 03.11.2014 r. -20.11.2014 r. odbył się pierwszy termin przeglądu instalacji gazowej;

- 24.11.2014 r. – 04.12.2014 r. odbył się drugi termin przeglądu instalacji gazowej;

- 11.12.2014 r. – 16.12.2014 r. odbył się trzeci termin przeglądu instalacji gazowej.

Wszystkie nieszczelności instalacji gazowej wykryte podczas przeglądu zostały usunięte przez firmę „UNISAN” wykonującą przegląd instalacji gazowej i posiadająca wymagane uprawnienia w zakresie kontroli instalacji gazowej.

Do Mieszkańców, którzy nie udostępnili swoich lokali mieszkalnych w celu przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zostały skierowane indywidualne powiadomienia o konieczności jego wykonania do 27 lutego 2015 roku.

Z uwagi na ważność i pilność sprawy prosimy Mieszkańców tych lokali w których nie ma aktualnego przeglądu o zgłoszenie się do Działu Technicznego SM „Osiedle Wilanów” lub firmy „UNISAN” i dostosowanie się do powyższego terminu przeglądu.

DZIAŁ TECHNICZNY tel.: 22 842 64 71 wew. 15

UNISAN tel.: 691-022-245

 

 

                                                                         ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl